Agile Coaching (ICP-ACC)

Trener: Lucia Baldelli

 

Szkolenie Agile Coaching (ICP-ACC)

Szkolenie koncentruje się na sposobie myślenia i roli Agile Coacha. Przedstawia  podstawowe umiejętności coachingu zespołowego i koncepcje rozwoju zespołu od momentu stworzenia koncentrując się jednocześnie na zespołe i organizacji jako systemach.

Czego się nauczysz:

 • Co to jest agile coaching i jak może wpływać na zespoły.
 • Jak wykorzystać go do rozwoju zespołu i rozwoju osobistego.
 • Jak stworzyć bezpieczne środowisko dla zespołów, stworzyć zasady współpracy i używajć narzędzi do wspierania współpracy i zaufania zespołu.
 • Jak przeprowadzić sesję coachingową od umowy do akcji.
 • Jak prowadzić coaching w sytuacjach konfliktu i zmian.
 • Jak wspierać zespoły w drodze do wysokiej efektywności.

Dla kogo przygotowaliśmy to szkolenie

Liderów

wierzących w przywództwo w służebne,  którzy chcą rozwijać umiejętności facylitacji, profesjonalnego coachingu i mentoringu w zespołach Agile.

Agile Coachów

którzy zamierzają rozpocząć coaching zespołów Agile lub mają już pewne doświadczenie i chcą pogłębić swoje wiedzę. 

Zakres szkolenia

Szkolenie opiera się na interaktywnych ćwiczeniach, grach i dyskusjach. Omawiane tematy:

 • czym różni się coaching od szkolenia lub mentoringu,
 • Agile mindset, 
 • inteligencja emocjonalna i różne poziomy słuchania,
 • pytania transformacyjne,
 • konstrukcja rozmowy coachingowej,
 • coaching osób vs coaching zespołów,
 • coaching w konflikcie,
 • udzielanie informacji zwrotnej.

Kurs ten jest akredytowany przez International Consortium for Agile  (ICAgile). Po pomyślnym ukończeniu tego kursu uczestnicy otrzymają kwalifikację ICAgile Certified Professional Agile Coaching (ICP-ACC). Jest to kluczowy krok w kierunku osiągnięcia ICAgile Expert Agile Coaching (ICE-AC), pierwszej w branży certyfikacji opartej na kompetencjach.


• 24h intensywnego szkolenia,
• certyfikacji ICAgile Certified Professional Agile Coaching (ICP-ACC),
 

Lucia Baldelli

Lucia wspiera transformacje Agile ze szczególnym naciskiem na międzynarodowe organizacje dziełające w wielu lokalizacjach. Pomaga osobom, zespołom i organizacjom osiągnąć ich cele, a jej misją aby stworzony system był samowystarczalny po zakończeniu współpracy.

Lucia jest coachem akredytowanym przez ICF (Professional Certified Coach, PCC) i Scrum Alliance (Certified Team Coach, CTC). W swojej pracy bazuje na modelu ORSC (Coaching Systems and Relationship Systems Coaching) i wykorzystuje techniki System Coaching.