Krzysztof Niewiński

Prawdziwą pasją Krzysztofa jest wspieranie ludzi w ich przygodzie z adaptacją “zwinności” rozumianą jako zmianę sposobu współpracy obszarów IT i biznesu. Zmiana ta pociąga za sobą m.in. zmiany struktur organizacyjnych, ludzkich zachowań, dynamiki zespołu, narzędzi, procesów, interakcji z interesariuszami czy kultury organizacji. Cały wysiłek wkłada w to, aby pomóc ludziom rozwinąć swój potencjał, ułatwić adaptację kultury i praktyk Agile/Lean i ostatecznie uzyskać wysoką konkurencyjność, mocną pozycję rynkową, a także wspaniałe środowisko pracy.

Jego obszar zainteresowań głównie skupiony jest wokół maksymalizacji wartości produktów oraz jej szybkiego dostarczania do użytkowników.

Na codzień zajmuje się m.in. budowaniem efektywnych zespołów produktowych, przeprowadzaniem szkoleń i warsztatów, facylitacją spotkań, usuwaniem organizacyjnych utrudnień czy budowaniem sprzyjającego środowiska pracy będącego fundamentem dla wysokiego zaangażowania i odpowiedzialności pracowników.

Artykuły na blogu

Przeczytaj serię artykułów Krzysztofa o roli Product Ownera.
 

Wystąpienia Krzysztofa Niewińskiego

Krzysztof jest częstym gościem konferencji i meetupów. Zachęcamy do obejrzenia nagrań z niektórych wystąpień.

Szkolenia z Krzysztofem Niewińskim

Krzysztof prowadzi akredytowane przez Scrum Alliance szkolenia Scrum Foundations

Jeśli chcesz zorganizować szkolenie, warsztat lub prezentację dla Twojej firmy napisz do nas.