Agile Developer Skills

Agile Developer Skills

Jeff Sutherland, współtwórca Scrum, powiedział, że wszystkie supersproduktywne zespoły, które widział, stosują praktyki techniczne w stylu Extreme Programming (XP). Nie jest to niespodzianką: praktyki te są niezbędne do pracy iteracyjnej.

3-dniowy kurs Agile Developer Skills zapewnia pełne doświadczenie zwinnego dostarczania produktu, w tym planowanie,  rozwój i testowanie produktu. Przy minimalnej ilości wykładów prowadzi zespoły programistów poprzez kilka pełnych iteracji tworzenia rzeczywistego produktu. Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi praktykami technicznymi niezbędnymi do utrzymania Projektu Scrum.

 • Collaborative Software Development
 • Test-Driven Development (TDD)
 • Acceptance Testing (AT)
 • Simple Design
 • Refactoring
 • Continuous Integration (CI)
 • Coding Standards/ Java Implementation Patterns

Korzystając z Java/Eclipse lub C#/VisualStudio, starannie przygotowanych symulacji, wykładów i dyskusji, zbudujemy silną podstawę techniczną, niezbędną do pełnienia roli członka zespołu Scrum.

Kurs jest dedykowany dla indywidualnych inżynierów jak i  całych zespołów deweloperskich, którzy chcą po raz pierwszy doświadczyć pracy w modelu Agile lub doskonalić swoje umiejętności.

 

Dzień 1

 • Poznanie narzędzi;
 • Pair Programming;
 • Test-Driven Development;
 • Implementacja pierwszych funkcjonalności - pierwsza iteracja;
 • Refactoring.

Dzień 2

 • Wprowadzenie do Agile Software Development i Extreme Programming
 • Planowanie i estymowania;
 • Dwie iteracje;
 • Implementacja rzeczywistych historii użytkownika (User Stories).

Dzień 3

 • Planowanie wydania (Release Plan)
 • Dwie iteacje;
 • Customer Acceptance Tests;
 • Monitorowanie postępu;
 • Burndown Charts;
 • Retrospektywa.

Scrum nie może istnieć w oderwaniu od praktyk inżynieryjnych zwłaszcza w obszarze tworzenia oprogramowania. Na zespole spoczywa trudne zadanie poszukiwania, rozwoju i wdrażanie solidnych podstaw technicznych. Z myślą o członkach zespołów Scrum Alliance stworzył ścieżkę techniczną Certified Scrum Developer. Kurs prowadzony przez Cheta Hendricksona jest pierwszym akredytowanym przez Scrum Alliance kursem umożliwiającym zdobycie certyfikatu CSD.