Kanban Essentials

Kultura Toyoty przeniesiona do świata IT. Przedstawia mechanikę systemu Kanban i uczy poszukiwanie nieefektywności w procesie produkcji.

Toyota podbiła rynek skupiając się na szybkim dostarczeniu zamówionego towaru do klienta, usuwaniu strat i nieefektywności oraz ciągłym doskonaleniu. Systemy bazujący na tych założeniach nazwano Lean (Szczupły), aby odróżnić je od masowej produkcji opartej na utylizacji zasobów i odgórnym planowaniu.

Szkolenie "Kanban Essentials" pokaże Ci jak zastosować ideę szczupłej produkcji w tworzeniu oprogramowania koncentrując się na wdrożeniu Systemu Kanban. W trakcie dyskusji, ćwiczeń i symulacji dowiesz się jak dzięki niemu można sterować procesem produkcji i zapewnić płynny przepływ wyrobu przez cały system.

Kurs pokazuje jednocześnie jak wykorzystać w praktyce inne narzędzia szczupłej produkcji takie jak system Andon, technikę Mapowania Strumienia Wartości (Value Stream Mapping), oraz sposoby poszukiwania i usuwania wąskich gardeł i nieefektywności. Liczne przykłady, zarówno ze świata IT jak i z historii Toyoty pozwalają lepiej zrozumieć materiał i odnieść go do swojej sytuacji. Przede wszystkim celem kursu jest nauczenie kultury Lean i koncentracji na ciągłym doskonaleniu systemu poprzez wykorzystanie potencjału wszystkich pracowników.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących przy tworzeniu i utrzymaniu oprogramowania. Jest ono szczególnie przydatne zespołom o dużej zmienności wymagań jak np. utrzymaniowych (Maintenance), czy też o fazach procesowych narzuconych przez kontrakt (stage-o-gate)

Zapraszamy

 • członków zespołów projektowych (programistów, testerów, analityków),
 • managerów,
 • pracowników działów wspierających,
 • wszystkich zainteresowanych systematycznym podejściem do poprawy procesu tworzenia oprogramowania.
 • Idea Szczupłej produkcji
  • Symulacja Lego: Pchać czy ciągnąć, czyli Push kontra Pull
  • Masowa produkcja a Droga Toyoty
  • Szczupłe Tworzenie Oprogramowania (Lean Software Development)
 • Kanban w produkcji i dla oprogramowania:
  • Symulacja: Karty Kanban
  • Kontrola ilości Pracy w Toku (Work in Progress, WIP)
  • Miary systemu
  • Kanban w tworzeniu oprogramowania – stworzenie Tablicy Kanban
 • Teoria Ograniczeń: identyfikacja i eliminowanie wąskich gardeł
 • Kultura ciągłego doskonalenie procesu (Kaizen). Trzy rodzaje nieefektywności (Muri, Mura i Muda) - Symulacja
 • (opcjonalnie)Technika Mapowanie Strumienia Wartości (Value Stream Mapping)
 • Planowanie i przeprowadzenie projektu.
 • Miary Systemu Kanban
 • (opcjonalnie)Klasy Obsługi (Service Level Agreement, SLA)
 • (opcjonalnie)Techniki zaawansowane: Kanban wielopoziomowy, Andon
 • (opcjonalnie) Zarządzanie Produktem
 • (opcjonalnie) Wdrożenie Systemu Kanban
 • (opcjonalnie) Kanban kontra Scrum

Czas trwania:

2 dni.

Język:

Polski lub angielski (informacja podana dla konkretnego terminu szkolenia)

Ważne:

Uczestnicy szkolenia otrzymują 16 Scrum Education Units (SEUs) do certyfikacji Certified Scrum Professional (CSP).

Zapis na szkolenie jest potwierdzeniem akceptacji warunków uczestnictwa w szkoleniu.