Opublikowano: 14.03.2011

Szacowanie Projektu Agile – jak działa Planning Poker?

Szacowanie Projektu Agile – jak działa Planning Poker?

Kiedy zaczynam mówić o Pokerze Planującym (Planning Poker) często na ustach moich rozmówców widzę niepewne uśmieszki. Co ma gra w karty do profesjonalnego planowania projektu? Mimo swojej ‘niefachowej’ nazwy (cechy bardzo popularnej dla słownictwa Agile, a w szczególności Scruma) Planning Poker to skuteczna technika szacowania. Dodatkowo metoda jest zarówno szybka jak i precyzyjna, a także... zabawna. Dlaczego więc nie spróbować?

Zasady Planning Pokera

Techniki tej używa się przede wszystkim do szacowania złożoności Historyjek Użytkownika (User Stories). Najczęściej szacujemy używając Story Points. W odróżnieniu od estymowania w godzinach czy dniach, Story Points to bezjednostkowa miara porównująca złożoność Historyjek względem siebie.

W estymowaniu bierze udział cały zespół, aby każdy mógł wyrazić swoją opinię. Niezbędna jest też obecność Product Ownera, który będzie miał za zadanie wytłumaczyć szczegóły Historyjki. Każdy członek zespołu otrzymuje zestaw kart z wartościami 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 i 100, które będą służyły do określenia ilości Story Points danej Historyjki. Często talie uzupełnia się jeszcze o dwie karty – z kawą („czas na przerwę”) oraz ze znakiem zapytania („nie mam zielonego pojęcia”).

Gdy już mamy zebrany cały zespół, dostępnego Product Ownera możemy zacząć spotkanie estymacyjne. Przebiega ono w następujący sposób:

 • Moderator (zwykle Product Owner) czyta opis Historyjki i odpowiada na ewentualne pytania.
 • Liczymy do trzech i wszyscy jednocześnie wyciągają kartę z wartością mówiącą, ile Story Points powinna ich zdaniem mieć dana Historyjka.
 • Jeżeli estymaty znacznie się różnią to:
  • Właściciele najniższej i najwyższej wartości opowiadają, dlaczego zaproponowali taką estymatę. Nie chodzi tu o bronienie swojego zdania tylko o odkrycie niewiadomych które kryją się w rozbieżności liczb.
  • Głosowanie jest powtarzane.
  • Jeśli po kilku rundach utrzymuje się rozbieżność oznacza to, że Historyjka jest niedodefiniowana i wymaga dalszej uwagi. Wzięcie jej do Sprintu będzie się wiązało z dodatkowym ryzykiem.
 • Jeżeli estymaty różnią się nieznacznie zespół może przedyskutować wybór lub przyjąć własną regułę (np większości głosów). Różnice między dwiema kolejnymi wartościami w ciągu stanowią błąd statystyczny.

Zwykle po dwóch, trzech głosowaniach udaje się dojść do porozumienia. Wtedy przechodzi się do następnej Historyjki.

Jak zacząć, gdy nie mamy jeszcze żadnych Historyjek, z którymi moglibyśmy porównać tą szacowaną? Tu można wybrać jedno z dwóch podejść – albo znaleźć prostą Historyjkę i określić ją jako 1 SP, albo Historyjkę o średniej złożoności uznać za 5 SP. Resztę Historyjek szacuje się relatywnie do już wszystkich wyestymowanych. Gdy mamy już określone wartości dla kilku Historyjek, szacowanie staje się prostsze i zajmuje mniej czasu.

Dobrą praktyką zespołów jest tworzenie tablicy referencyjnych. Jest to posortowana lista kilku przykładowych Historyjek każdego rozmiaru, która używana jest jako punkt odniesienia podczas dyskusji.

Dlaczego Planning Poker działa?

Planning Poker łączy w sobie dobre praktyki kilku technik estymacyjnych:

 • Brak stronniczości – ponieważ wszyscy uczestnicy pokazują swoje karty jednocześnie, nie mogą sugerować się opinią osoby uważanej za guru z danej dziedziny. Dzięki temu nie powielą ewentualnych błędnych założeń. Nie ma też głosów ważniejszych i mniej ważnych.
 • Analogia – Historyjki są szacowane relatywnie w stosunku do pozostałych. Ułatwia to określanie ich wielkości („ta Historyjka jest większa od tej 5-tki, i mniejsza od 13tki. Zróbmy ją 8-mką”)
 • Szybkość – dwadzieścia Historyjek można bez problemu oszacować w mniej niż godzinę.
 • Opinia ekspertów – szacowanie jest dokonywane przez ludzi, którzy będą wykonywać pracę i najlepiej rozumieją złożoność problemu.
 • Dyskusja poprawia precyzję – jeżeli mam podać wartość i potem ją poprzeć argumentami, muszę dobrze zrozumieć Historyjkę.
 • Wykorzystanie wiedzy całego zespołu – dzięki omówieniu Historyjek, członkowie zespołu znają zakres pracy w projekcie i są w stanie zauważyć ewentualne braki lub błędy w proponowanym podejściu („a co się stanie gdy...?”) i zasugerować alternatywne rozwiązanie.

Na końcu, a może przede wszystkim Planning Poker stanowi rozrywkę, pewną odskocznię od tradycyjnych, formalnych spotkań. Należy jednak pamiętać, że celem sesji estymacyjnej jest przede wszystkim zrozumienie zakresu prac, a nie dostarczenie "jakiś liczb" Product Ownerowi.

Skąd wziąć karty do planning pokera?

Z tym nie powinno być kłopotu. Możliwości jest pełno:

 • Najprościej - zrobić. Karteczki samoprzylepne często wystarczą.
 • Możesz też kupić zestaw kart do brydża i pisakiem odpowiednio poprawić wartości.
 • Fani Androida mogą znaleźć odpowiednią aplikację.
 • Jeżeli zależy Ci na wysokiej jakości kart i ładnym wyglądzie to możesz zamówić karty do Planning Pokera firmy ProCognita. Profesjonalna talia przygotowana wraz z krakowską firmą Trefl zawiera zestawy do planowania dla czterech osób oraz instrukcję.

 

Planning Poker w zespołach rozproszonych

Stosowanie pokera, gdy zespół nie jest w jednej lokalizacji jest dość trudne, ale nie niemożliwe. W takiej sytuacji mamy kilka możliwości:

 • Zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia, takie jak dobrej jakości sprzęt do telekonferencji, na którym będzie można rozpoznać nie tylko uczestników, ale również wybrane przez nich karty.
 • Można też skorzystać z webowej wersji pokera, którą można znaleźć na http://planningpoker.com/. Używanie aplikacji jest całkowicie darmowe.
 • Najlepszym rozwiązaniem wydaje się być wspólne oszacowanie jedynie kilku historyjek, a następnie kontynuowanie estymowania w osobnych grupach. W tym celu w każdej lokalizacji musimy posiadać wszystkie kompetencje niezbędne do oszacowania (czyli np. musimy mieć testera, developera, analityka itp.), lub estymować jedynie te funkcjonalności na których się znamy (inaczej mówiąc zespół bez bazodanowca nie tyka historyjek wymagających zmian w bazie). Oczywiście tak oszacowane historyjki powinno się później wspólnie przeglądnąć w celu wychwycenia ewentualnych rozbieżności w zrozumieniu zakresu pracy.

Jeszcze krótko o historii Planning Pokera

Metoda ta została po raz pierwszy opisana w 2002 roku w krótkim artykule autorstwa James’a Grenning’a. Następnie została dokładniej omówiona Przez Mike’a Cohn’a w książce „Agile Estimating and Planning”. Firma Mike’a, Mountain Goat Software jest właścicielem znaku towarowego Planning Poker, oraz posiada patent na sekwencje wartości.

Książka:

Biznes odczarowany

Scrum: jak osiągać cele, gdy wszystko się zmienia?