Szybki kontakt: biuro(at)procognita.pl, tel.: 881-300-593

Tradycyjne metody prowadzenia projektów nie zawsze sprawdzają się w tak skomplikowanym środowisku jakim jest tworzenie oprogramowania. Kiedy po raz kolejny, po terminie i przy przekroczonym budżecie, klient otrzyma to, czego nie potrzebuje, rodzi się pytanie, czy nie można inaczej poprowadzić projektu. Zdobywające coraz większą popularność techniki Agile (czyli Zwinne), kładą nacisk na podejście adaptacyjne, pozwalające na lepszą współpracę z klientem. Najsłynniejszą metodą jest bez wątpienia Scrum, będący zbiorem praktyk, mających za zadanie efektywne zarządzanie projektem informatycznym. Podejście to łamie wiele utartych mitów na temat produkcji oprogramowania, dlatego mimo swojej prostoty, często jest trudne do wdrożenia.

Dwudniowe (lub w wersji skróconej jednodniowe) szkolenie "Scrum Essentials" pozwala zespołowi zrozumieć zasady kierujące Scrumem. Poprzez intensywne warsztaty i ćwiczenia, oparte w głównej mierze na projekcie prowadzonym przez zespół, omówione zostają kolejne elementy tej metody. Wspólna analiza sytuacji i wyzwań w projekcie pozwala na efektywne wdrożenie Scruma od razu po szkoleniu.

Zakres szkolenia

Zakres szkolenia jest dostosowywany do wiedzy i oczekiwań uczestników, najczęściej obejmuje następujące tematy, przedstawiane w formie ćwiczeń i dyskusji prowadzonych w małych grupach oraz wykładu:

 • Wstęp – zebranie oczekiwań uczestników
 • Idea metodyk Zwinnych – Manifest Agile
  • Ćwiczenie: podejście iteracyjne
 • Wprowadzenie do Scruma
 • Planowanie i przebieg Sprintu
  • Aktywności w Scrumie
  • Monitorowanie przebiegu Sprintu i projektu, wykresy Burn-Down
 • Role i odpowiedzialności w Scrumie
  • Ćwiczenie: Samoorganizacja pracy
  • Tworzenie Zespołów *
 • Planowanie produktu – Rejestr Produktu (Product Backlog) i Historyjki Użytkownika (User Stories)
  • Ćwiczenie: Ograniczenia komunikacji *
  • Ćwiczenie: Historie Użytkownika
  • Ćwiczenie: Kryteria Akceptacyjne *
  • Ćwiczenie: Dekompozycja Historyjek *
 • Szacowanie i planowanie Agile *
  • Ćwiczenie: Poker Planujący *
 • Definicja Ukończenia (DoD, Definition-of-Done)
 • Praktyki Inżynieryjne wspierające Scruma
 • Symulacyjna Scrum *
 • Scrum w Organizacji *
  • Skalowanie Scruma
  • Najczęstsze wyzwania i jak sobie z nimi radzić
  • Wdrażanie Scruma
 • Sesja pytań i odpowiedzi

* elementy szkolenia omawiane w trakcie dwudniowej wersji kursu

Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie przez członków zespołu umiejętności wykorzystania narzędzi Scrum w trakcie pracy w projekcie informatycznym. Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą:

 • Znali ideę kultury Agile oraz metodyki Scrum.
 • Rozumieli różnicę pomiędzy podejściem tradycyjnym a adaptacyjnym.
 • Znali role Scrumowe w swoim projekcie
 • Efektywnie współpracowali z klientem, zbierając jego wymagania w formie Historii Użytkownika (User Stories).
 • Wiedzieli jak oszacować, zaplanować i przeprowadzić projekt.
 • Potrafili stworzyć tablicę zadań (Task Board) dla swojego projektu.
 • Mierzyli postęp projektu korzystając z wykresów burn-down.
 • Reagowali na zmiany i dostosowywali plany do rzeczywistości.
 • Rozumieli korzyści płynące ze stosowania praktyk Scrumowych

Uczestnicy

Kurs dedykowany jest dla zespołów projektowych planujących zastosowanie metodyki Scrum, lub pragnących pogłębić zrozumienie i zwiększyć swoją efektywność stosowanych narządzi.

Czas trwania

2 dni (16h)

Wsparcie dla Zespołu po Szkoleniu

Dla zespołów rozpoczynających pracę w Scrumie szczególnie istotne jest zdobycie informacji jak stosować Scrum w ich kontekście. Dlatego najlepszą formą szkolenia jest przeplatanie go dyskusją i analizą aktualnego projektu. Po zakończeniu szkolenia sugerujemy wsparcie członków zespołu w stosowaniu nowych praktyk, rozwiązywaniu napotkanych trudności i dalszego ulepszania procesu. Nasi coachowie pomagają zespołom zarówno w trakcie stawiania pierwszych kroków jak i na dalszych etapach przygody z Agile.

Istnieje również możliwość rozszerzenia sesji szkoleniowej do trzech dni. W trakcie takiej sesji istnieje możliwość bardziej szczegółowego omówienia wybranych elementów szkolenia (np. model INVEST dla Historyjek użytknownika) lub poruszenia dodatkowych zagadnień, takich jak:  

 • Karta projektu (Project Charter) i Mapa Drogowa Produktu (Product Roadmap)
 • Role użytkownika – Persony
 • Zarządzanie wymaganiami – od Opowieści (Epics) i Tematów (Themes) do kryteriów akceptacyjnych (Acceptance Criteria)

Opinie Uczestników

Szkolenia Agile i Lean

Szkolenia dla firm

Jeśli są Państwo zainteresowani zorganizowaniem szkolenia w formie zamkniętej prosimy o kontakt.

Dane kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu:

ul. Narzymskiego 15
        31-463 Kraków

+48-881-300-593

biuro(at)procognita.pl