Szybki kontakt: biuro(at)procognita.pl, tel.: 881-300-593

Efektywne wdrożenie Agile i Lean w firmie wymaga nie tylko zmian na poziomie zespołów deweloperskich i praktyk inżynieryjnych, ale przede wszystkim nowego podejścia do zarządzania firmą i pracy z ludźmi. Mimo, że technologie stosowane w IT zmieniają się co kilka lat, to wciąż w użyciu są narzędzia do zarządzania stworzone ponad wiek temu. W wielu miejscach dalej wykorzystywane są koncepcje masowej produkcji, gdzie wąska grupa kierownicza podejmuje wszystkie decyzje, a szeregowi pracownicy je wykonują.

Agile i Lean pozwalają zmienić zasady prowadzenia firm i podejście do współpracy z klientem. Zamiast optymalizacji wykorzystania zasobów, możemy się skupić na zwiększaniu wartości dla klientów. Prowadzi to do wielu zmian w organizacji. Miejsce zespołów komponentowych zajmują zespoły funkcjonalne, samoorganizujące się w celu dostarczenia jak najlepszego produktu. Zmienia się tym samym rola managerów i liderów, którzy w myśl idei Przywództwa Służebnego, koncentrują się na usuwaniu przeszkód, rozwoju kompetencji i poprawy całego procesu tworzenia oprogramowania.

Autorskie, dwudniowe szkolenie "Agile Leadership" przeznaczone jest dla liderów organizacji wdrażającej Agile i Lean. Przez ćwiczenia, przykłady i wykład pokazuje ich rolę oraz wyzwania stojące przed nimi. W trakcie szkolenia omówione zostają elementy Agile i Lean, oraz ich wpływ na organizację. Uczestnicy poznają również zasady współpracy z indywidualnymi pracownikami, zespołami oraz całą organizacją. Symulacja "Gra Piwna" wprowadza natomiast w świat Myślenia Systemowego (System Thinking) i pracy z organizacją jako systemem. Ponieważ Agile opiera się przede wszystkim na przywództwie, szkolenie koncentruje się głównie na aspektach miękkich – komunikacji, informacji zwrotnej i współpracy. 

Zakres szkolenia

Zakres szkolenia jest zawsze dostosowany do wiedzy i oczekiwań uczestników. Najczęściej obejmuje następujące tematy, przedstawiane w formie ćwiczeń i dyskusji prowadzonych w małych grupach, oraz krótkich wykładów:

Dzień 1

 • Wprowadzenie
  • Oczekiwania i Milczące Sortowanie (ćwiczenie)
 • Agile i Lean – wprowadzenie
  • Podejście iteracyjne i ciągłe doskonalenie (ćwiczenie)
  • Empiryczna a zdefiniowana kontrola procesu
  • Trzy filary Scrum
 • Skąd się nam to wzięło, Krótka historia zarządzania
 • Zarządzanie a Przywództwo, czyli Lider kontra Manager
  • Rola lidera – przywództwo służebne (Servant Leadership)
  • Rodzaje przywództwa
 • Praca z zespołem
  • Trójpodział władzy – nowe role, nowe wyzwania.
  • Samoorganizacja (ćwiczenie)
  • Budowanie zespołu
  • Zespoły funkcjonalne a zespoły komponentowe
  • Zespoły rozproszone, aspekt kulturowy (opcjonalnie)
  • Odpowiedzialność a obowiązek
  • Co nas kręci, czyli rzecz o motywacji (ćwiczenie)
 • Planowanie i przeprowadzenie projektów
  • Cel projektu a cel organizacji (ćwiczenie)
  • Szacowanie projektów
  • Śledzenie postępów
  • Zarządzanie zmianą
 • (Opcjonalnie) Komunikacja w zespole
  • Ograniczenia komunikacji (ćwiczenie)
  • Aktywna komunikacja (ćwiczenie)

Dzień 2

 • Myślenie Systemowe (System Thinking)
  • Beer Game (symulacja)
  • Rola Lidera - praca z systemem
  • Skąd się biorą nasze problemy - Archetypy Systemów
 • Dodawanie wartości
  • Wartość dodana a nieefektywności
  • Mapowanie Strumienia Wartości (ćwiczenie)
  • Model docelowy (ćwiczenie)
 • Organizacja Agile
  • Planowanie i przeprowadzanie zmian
  • Opór przed zmianą i jak sobie z nim radzić
  • (Opcjonalnie) Skalowanie projektów Agile
  • (Opcjonalnie) Organizacja ucząca się
 • Przegląd oczekiwań
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników umiejętności potrzebnych do pełnienia roli lidera w organizacji Agilowej. Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą:

 • Rozumieli ideę kultur Agile i Lean.
 • Znali swoją rolę w nowej organizacji
 • Potrafili przeprowadzać zmiany mające na celu optymalizację wartości dostarczanej klientowi
 • Umieli organizować i wspierać zespoły Agilowe
 • Potrafili współpracować z jednostkami i budować kompetencje swoich pracowników.
 • Rozumieli wagę efektywnej komunikacji
 • Umieli propagować podejście Agile i Lean w organizacji.
 • Potrafili wykorzystać myślenie systemowe do ciągłej poprawy.

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla liderów i managerów w organizacji, w szczególności kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników liniowych, kierowników projektów, liderów zespołów, Scrum Masterów, Agile Coachów oraz wszystkich osób chcących zrozumieć i mieć wpływ na sposób działania organizacji.

Czas trwania

2 dni (16h)

Szkolenia Agile i Lean

Szkolenia dla firm

Jeśli są Państwo zainteresowani zorganizowaniem szkolenia w formie zamkniętej prosimy o kontakt.

Dane kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu:

ul. Narzymskiego 15
        31-463 Kraków

+48-881-300-593

biuro(at)procognita.pl

  Twitter