Szybki kontakt: biuro(at)procognita.pl, tel.: 881-300-593

W latach 80-tych XX wieku amerykańskie koncerny samochodowe odkryły japońskie systemy produkcji, skupiające się na szybkim dostarczeniu zamówionego towaru do klienta, usuwaniu strat i nieefektywności oraz ciągłym doskonaleniu. Nazwali je Szczupłymi Systemami (Lean), aby odróżnić je od masowej produkcji opartej na utylizacji zasobów i odgórnym planowaniu.

Dwudniowe szkolenie "Lean IT: Więcej niż Kanban" pokazuje jak zastosować ideę szczupłej produkcji w tworzeniu oprogramowania. Koncentruje się na wdrożeniu Systemu Kanban, opartego na koncepcji kart Kanban -  jednego z filarów TPS. W trakcie dyskusji, ćwiczeń i symulacji uczestnicy dowiedzą się jak dzięki niemu mogą sterować procesem produkcji i zapewnić płynny przepływ wyrobu przez cały system.

Kurs pokazuje jednocześnie jak wykorzystać w praktyce inne narzędzia szczupłej produkcji takie jak system Andon, technikę Mapowania Strumienia Wartości (Value Stream Mapping), oraz sposoby poszukiwania i usuwania wąskich gardeł i nieefektywności. Liczne przykłady, zarówno ze świata IT jak i z historii Toyoty pozwalają lepiej zrozumieć materiał i odnieść go do swojej sytuacji. Przede wszystkim celem kursu jest nauczenie kultury Lean i koncentracji na ciągłym doskonaleniu systemu poprzez wykorzystanie potencjału wszystkich pracowników.

Zakres szkolenia

Zakres szkolenia jest dostosowywany do wiedzy i oczekiwań uczestników, najczęściej obejmuje następujące tematy, przedstawiane w formie ćwiczeń i dyskusji prowadzonych w małych grupach oraz wykładu:

  • Wprowadzenie: oczekiwania uczestników
  • Idea Szczupłej produkcji
   • Symulacja Lego: Pchać czy ciągnąć, czyli Push kontra Pul
   • Masowa produkcja a Droga Toyoty
   • Szczupłe Tworzenie Oprogramowania (Lean Software Development)
  • Kanban w produkcji i dla oprogramowania:
   • Symulacja: Karty Kanban
   • Kontrola ilości Pracy w Toku (Work in Progress, WIP)
   • Miary systemu
   • Kanban w tworzeniu oprogramowania – stworzenie Tablicy Kanban
  • Teoria Ograniczeń: identyfikacja i eliminowanie wąskich gardeł
  • Kultura ciągłego doskonalenie procesu (Kaizen). Trzy rodzaje nieefektywności (Muri, Mura i Muda) - Symulacja
  • Technika Mapowanie Strumienia Wartości (Value Stream Mapping)
  • Planowanie i przeprowadzenie projektu. Aktywności projektowe i pojęcie Kadencji
  • Śledzenie Projektu - miary Systemu Kanban
  • Klasy Obsługi (Service Level Agreement, SLA)
  • Techniki zaawansowane: Kanban wielopoziomowy, Andon
  • (opcjonalnie) Zarządzanie Produktem
  • (opcjonalnie) Wdrożenie Systemu Kanban
  • (opcjonalnie) Kanban kontra Scrum
  • Zakończenie szkolenia – Przegląd oczekiwań oraz Pytania i odpowiedzi

  Cel Szkolenia

  Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników umiejętności efektywnego posługiwania się techniką Kanban w projektach informatycznych. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • Przygotować tablice Kanban i ustalić limity na Pracę w Toku (Work in Progress) w celu wprowadzenia Systemu Ciągnionego (Pull), usprawnienia przepływu i poprawienia Czasu Realizacji (Lead Time)
  • Stosować elementy systemu Kanban w trakcie planowania, przeprowadzania i monitorowania pracy projektowej,
  • Korzystać z narzędzi Lean w celu usprawnienia pracy zespołu.
  • Identyfikować, i eliminować nieefektywności oraz wąskie gardła w procesie produkcji,
  • Promować kulturę nastawienia na jakość produktu i ciągłego doskonalenia Kaizen.
  • Spojrzeć na cały system tworzenia oprogramowania aby zrozumieć  jego cel, klientów, ich potrzeby i sposoby ich osiągania.

  Uczestnicy

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących przy tworzeniu i utrzymaniu oprogramowania - zarówno członków zespołów projektowych (programistów, testerów, analityków), managerów jak i pracowników działów wspierających. Szkolenie jest szczególnie przydatne zespołom o dużej zmienności wymagań jak np. utrzymaniowych (Maintenance), czy też o fazach procesowych narzuconych przez kontrakt (stage-o-gate), oraz wszystkim zainteresowanym systematycznym podejściem do poprawy procesu tworzenia oprogramowania.

  Czas trwania

  2 dni (16h)

  Szkolenia Agile i Lean

  Szkolenia dla firm

  Jeśli są Państwo zainteresowani zorganizowaniem szkolenia w formie zamkniętej prosimy o kontakt.

  Dane kontaktowe

  Zapraszamy do kontaktu:

  ul. Narzymskiego 15
          31-463 Kraków

  +48-881-300-593

  biuro(at)procognita.pl

    Twitter