Krzysztof Niewiński

Krzysztof Niewiński

Certified Scrum Professional ® Certified LeSS Practitioner ® Professional Scrum Master 3 ™

  • Certified LeSS Practitioner
  • Certified Scrum Profesional

Jeśli nic nie zmienisz, nic się nie zmieni.

Moją prawdziwą pasją jest wspieranie ludzi w ich przygodzie z adaptacją “zwinności” rozumianą jako zmianę sposobu współpracy obszarów IT i biznesu. Zmiana ta pociąga za sobą m.in. zmiany struktur organizacyjnych, ludzkich zachowań, dynamiki zespołu, narzędzi, procesów, interakcji z interesariuszami czy kultury organizacji. Cały wysiłek wkładam w to, aby pomóc ludziom rozwinąć swój potencjał, ułatwić adaptację kultury i praktyk Agile/Lean i ostatecznie uzyskać wysoką konkurencyjność, mocną pozycję rynkową, a także wspaniałe środowisko pracy.

Mój obszar zainteresowań głównie skupiony jest wokół maksymalizacji wartości produktów oraz jej szybkiego dostarczania do użytkowników.

Na codzień zajmuję się m.in. budowaniem efektywnych zespołów produktowych, przeprowadzaniem szkoleń i warsztatów, facylitacją spotkań, usuwaniem organizacyjnych utrudnień czy budowaniem sprzyjającego środowiska pracy będącego fundamentem dla wysokiego zaangażowania i odpowiedzialności pracowników.

Zobacz również:


Filmy z moich wystąpień:

Poznaj innych naszych trenerów