Agile

Na dynamicznie zmieniającym się rynku procesy używane w klasycznym zarządzaniu projektami przestały się sprawdzać. Ich miejsce zajęły tzw metodyki zwinne oparte o wspólny zestaw wartości zwany Manifestem Agile. Agile to sposób podejścia do wytwarzania produktów, który kładzie nacisk na współpracę zespołową, komunikację z klientem i elastyczne reagowanie na zmiany. U podstaw Agile leży założenie, że produkt dostarczany jest często, w krótkich cyklach. Miarą postępu jest nie procent wykonanego planu, a stopień zaspokojenia potrzeb klienta lub ilość zdobytej wiedzy. Najpopularniejszym podejściem z obszaru Agile jest Scrum.

Szkolenia Agile

Zwinne zarządzanie produktem i organizacją wymagają nowego zestawu umiejętności. Szkolenia Agile w ProCognita są nie tylko prowadzone przez praktyków i ekspertów, ale również przez twórców tych metodyk.

Zobacz jakie umiejętności będą dla Ciebie użyteczne w zależności od obszaru, w którym działasz.

Transformacja Agile wymaga zmiany na wszystkich szczeblach organizacji. Jeśli poszukujesz odpowiedzi na pytania jak zmieniać kulturę i strukturę firmy szkolenie Certified Agile Leadership dostarcza inspiracji.

Rozwijanie produktu przestało być już liniowym podążaniem za planem. Jeśli potrzebujesz narzędzi, które pomogą Ci zrozumieć wpływ zachowań klientów na rynek, zarządzać eksperymentami i priorytetyzować pomysły szkolenie Product Owner Key Skills prowadzone przez Gojko Adzic - twórcę metody “Impact Mapping” -  jest dobrym rozwiązanie.

Podstawą organizacji Agile jest wbudowanie w kulturę akceptowania porażek i konstruktywnego podejścia do rozwiązywania problemów. Umiejętności te możne zbudować poprzez warsztat Responsibility Process prowadzony przez Christophera Avery - twórcę “Responsibility model”.

Nadchodzące szkolenia Agile

Nadchodzące szkolenia

Listopad 2024

TYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReference:9711

Product Owner Key Skills ENG

  • Warszawa
  • 18.11 - 19.11.24
  • 4300-4700 PLN
  • Gojko Adzic

Doradztwo Agile

Transformacja Agile jest długotrwałym procesem. Zakłada ona zmianę struktury na model oparty na niewielkich autonomicznych zespołach. Sama zmiana struktury nie przyniesie jednak rezultatu jeśli kultura nie będzie wspierać zespołowości. Oznacza to zmianę podejścia do komunikacji, rekrutacji, motywacji, modeli przywództwa, budżetowania i wielu innych obszarów funkcjonowania organizacji. Doświadczony doradca, który ma praktykę z transformowania i funkcjonowania ogranizacji Agile pomoże Ci zidentyfikować obszary, które wymagają zmian i dopasować eksperymenty do możliwości Twojej firmy.

Zobacz na czym polega współpraca z doradcą albo napisz do nas.

Wdrożenia Agile

Z roku na rok coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie kultury Agile. Od 13 lat wśród organizacji, które zdecydowały się na ten krok przeprowadzane jest badanie satysfakcji. Jeśli jesteś zainteresowany odpowiedzią na pytania:

  • w jakich branżach Agile jest popularny,
  • jakie są główne przyczyny, dla których firmy decydują się na zmianę i jakie widzą benefity z wprowadzenia Agile,
  • jakich używają narzędzi i praktyk.

zapraszamy do lektury State of Agile.

Warsztaty i prezentacje Agile

Jeśli nie jesteś pewien jak Twoja organizacja może się zmienić, spróbuj przetestować nowe podejście w bezpiecznych warunkach lub porozmawiać o możliwościach z osobami, które wiedzą jak działa organizacja Agile. Warsztat lub prelekcja pomoże Ci zrozumieć i poczuć jak zmienia się spojrzenie na kluczowe obszary.

Prezentacje:

Warsztaty: