Angela Johnson

Angela zmienia firmy z różnych branż: agencje, firmy usługowe i marketingowe, producentów sprzętu i oprogramowania a także organizacje naukowe.Jej doświadczenie wykracza poza Scrum i obejmuje także Kanban, eXtreme Programming, facylitacje i zmiany organizacyjne w celu zapewnienia firmom elastyczności biznesowej.

Angela jest certyfikowanym trenerem Scrum (CST), LeSS (CLP) oraz trenerem techniki Training From the Back of the Room (TBR) oraz jednym z pierwszych edutatorów ścieżki CSP. Jako konsultant Angela pomaga innym skutecznie wdrażać Scrum i Agile, aby osiągnąć ich cele i zadania.