Biznes Odczarowany #11 | Andrzej Blikle | Lider w turkusowej organizacji.

“Tak zwane zarządzanie przy pomocy kija i marchewki zawsze mi było dość odległe” mówi profesor Andrzej Blikle, matematyk-informatyk-przedsiębiorca. Od prawie trzech dekad promuje alternatywne podejście do zarządzania, oparte na budowaniu dobrostanu pracownika, jego aktywności, autonomii i poczuciu bezpieczeństwa, które przekładają się na sukces gospodarczy firmy.

Tomasz Wykowski z ProCognity rozmawia z profesorem Blikle o tym, dlaczego TQM (Total Quality Management) i Zarządzanie Godnościowe nigdy nie przyjeły się w firmach tworzących oprogramowanie i co pozwala Turkusowym Organizacjom według koncepcji Laloux zdobyć coraz większy rozgłos i stać się sposobem działania wielu firm.

W trakcie dyskusji skupiają się na roli lidera w Turkusie. Patrzą na dwa obszary przywództwa, czyli branżowy i charmonizacji pracy. Poruszają temat braku managerów w takich firmach i obecności zarządu. Zwracają uwagę na nowe kompetencje potrzebne liderowi, takie jak empatnia, asertywność, umiejętność słuchania i rozwiązywania konfliktów.

Zagłebiają się też w organizację pracy, w szczególności w różnice pomiędzy podejściem według struktury procesowej i hierarchicznej. Przy okazji wspominają funkcję właściciela procesu.

Na koniec patrzą na szkodliwe skutki zarządzania przez kij i marchewkę i jak ludzie reagują na nierealne cele. Profesor Blikle pokazuje czym są gry wojenne w firmie i jak konkurencja wewnętrz firmy niszczy współpracę i wpływa na efektywność organizacji. Opowiada też o alternatywie opartej o pracy dającej satysfakcję i poczucie własnej wartości. Daje kilka wskazówek jak zacząć i czego unikać przy transformacji w stronę turkusu.

Strona profesora Andrzeja Blikle: https://moznainaczej.com.pl/. Na stronie znajduje się również wersja elektroniczna książki Doktryna Jakości, jak i link do wydania papierowego

Książka Briana Joinera Fourth Generation Management: The New Business Consciousness https://www.amazon.com/Fourth-Generation-Management-Business-Consciousness/dp/0070327157