#8 Sebastian Kulpa | SoftNet: Large-Scale Scrum w bankowości.

SoftNet od ponad 30 lat świadczy usługi dla banków spółdzielczych. Tomasz Wykowski z ProCognity rozmawia z Sebastianem Kulpą, Product Ownerem Bankowości Elektronicznej w SoftNecie, na temat jego roli, zarządzania produktem i zmian w sposobie pracy firmy.

Jeszcze kilka lat temu SoftNet, tak jak większość firm na rynku bankowym, prowadził swoje prace w oparciu o projekty kaskadowe, zwane waterfallem. Sebastian opowiada, jak większa dynamika na rynku oraz zmiana w sposobie korzystania z bankowości przez użytkowników doprowadziła do zmian w organizacji. Wspomina o pierwszych, niezbyt udanych eksperymentach z podejściem adaptacyjnym, oraz to jak Scrum uwidocznił problemy istniejące w firmie. Opowiada jak udało się doprowadzić do zmiany struktury organizacji, stworzenia trzech interdyscyplinarnych zespołów wspólnie pracujących nad jednym produktem. Dzieli się też przemyśleniami, co pomogło zarządowi podjąć decyzję, żeby wprowadzić tak znaczącą zmianę. Na koniec podaje konkretne praktyki w jaki sposób zespoły pracują bezpośrednio z użytkownikami, organizują przeglądy postępów (review) dostępne dla wszystkich klientów i budują zrozumienie prac na nadchodzące miesiące na wspólnych ‘refinementach’.

Więcej na temat SoftNetu dowiecie się z ich strony https://www.softnet.com.pl/.

Sebastiana znajdziecie na LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sebkulpa/