Code Dojo ... dla Product Ownerów ?!

Wzywamy wszystkich Product Ownerów! Poznajcie podstawy Test Driven Development.

Jako Product Owner oczekujesz jakości. Jako developer starasz się przekonać Product Ownera (w słowach które zrozumie) dlaczego jakość jest ważna. Spróbujmy zatem przenieść Test Driven Development (TDD), Pair Programming, Code Dojo i inne praktyki Agile'owe, na płaszczyznę którą większość Product Ownerów zna - prezentację w Power Point'cie. Ten warsztat pozwoli Wam zbudować most pomiędzy światem Product Ownerów i rzeczywistością software developerów!

W trakcie warsztatu:

  1. Nauczysz się jak Test Driven Development wpływa na jakość kodu
  2. Dowiesz się jak działą Code Dojo oraz jak dzielić się informacjami z zespołem
  3. Doświadczysz w jaki sposób Pair Programming, Test Driven Development czy Code Dojo pomogą Ci w tworzeniu prezentacji

Warsztat odbył się w trakcie Global Scrum Gathering Munich, w dniu 19.10.2016. Poprowadziło go dwóch Certyfikowanych Trenerów Scrum (CST) - Peter Stevens i Tomasz Wykowski.