Książka Toma Gilba: Value Requirements - Do pobrania

Tom Gilb określa siebie mianem “Grandfather of Agile” i z przyjemnością się dzieli swoim doświadczeniem z kilku dekad współpracy z firmami tworzącymi oprogramowanie. Jest znany ze swoich prac nad metrykami oprogramowania (software metrics) inspekcją oprogramowania (software inspection) i procesami ewolucyjnymi (evolutionary processes).

Tom wielokrotnie gościł w Polsce na zaproszenie ProCognity. Naszym odbiorcom udostępnił również za darmo swoją książkę “Value Requirements”.

'Value Requirements' pomoże Ci przeanalizować i zdefiniować najważniejsze wymagania dla Twojego projektu. Umożliwi Ci jasne i ilościowe określenie „wartości” sukcesu, tak abyś mógł nimi zarządzać w trakcie swoich prac. Pokaże Ci również jak je uporządkować, sprioretyzować i kontrolować, żeby odzwierciedlały złożoną rzeczywistość Twojego produktu.

Opisana w książce metoda opiera się na stworzonym przez Toma zaawansowanym języku planowania „Planguage”, pozwalającym na uwzględnienie, uspójnienie i zarządzanie potrzebami różnych interesariuszy