LeSS-Talks #9 | Jakość i Utrzymanie

Jak LeSS zabezpiecza trzymanie standardów jakości i utrzymania systemów? W końcu, istnieje przecież powszechne przekonanie, że gdy wszyscy są za coś wspólnie odpowiedzialni, to tak jakby nikt nie był odpowiedzialny, prawda? W odcinku odkryjemy, jakie mechanizmy w LeSS zapewniają: 1 - utrzymanie jakości przy zbiorowym rozwijaniu komponentów i systemów, 2 - efektywne zarządzanie awariami produktu, 3 - wyznaczenie osoby kontaktowej