Modelowanie Zwinnej organizacji (w skali)

Różne organizacje stosują różne praktyki Agile.

Niektórym udaje się znaleźć sposoby na poprawę, ale niewielu zmienia swoje organizacje świadomie. "Ślepe" podążanie za kolejnym frameworkiem (szczególnie do skalowania), lub modyfikacja zasad jakiejś metody "aby bardziej pasowała do naszej kultury" jest... ryzykowne. Zamiast eksperymentować "na ślepo", poznaj technikę modelowania Złożonych Systemów Adaptacyjnych (którymi notabene są Organizacje). Zrozum interakcje zachodzące w złożonym systemie i wykorzystaj zdobytą wiedzę do projektowania usprawnień organizacyjnych, eliminacji strat, redukcji kosztów, czy budowania pożądanej kultury.