Systems Thinking for Product Development

Odkryj potęgę Myślenia Systemowego dla strategicznego zarządzania i rozwoju innowacyjnych grup produktowych.
Zapytaj o ofertę dla firm
Systems Thinking for Product Development

Dla kogo jest szkolenie:

Managerów

Liderów grup produktowych chcących podnieść efektywność pracy grupy i jej skuteczność wytwarzania produktów o najwyższej wartości.

Agile Coachów

Liderów zmian chcących zrozumieć tematykę projektowania systemu pracy dla grup produktowych.

Sprawdź dostępne terminy

Myślenie Systemowe otwiera nowe horyzonty w analizie i podejmowaniu decyzji, pozwalając spojrzeć na złożone problemy z szerszej perspektywy. Skupia się na tym, jak różne elementy systemu współdziałają ze sobą, wpływając na ogólną efektywność i wyniki. To podejście nie tylko poprawia nasze rozumienie wyzwań, tworzenie właściwszych optymalizacji, ale także umożliwia skuteczne działanie strategiczne z myślą o przyszłości. 

W kontekście rozwoju produktów, Myślenie Systemowe staje się kluczem do bardziej zintegrowanego i skutecznego systemu pracy dla rozwoju produktowego (ang. Product Development) oraz zarządzania grupą wytwórczą. Wykorzystując teorię Złożonych Systemów, uczymy się analizować i optymalizować właściwsze dla naszych celów biznesowych struktury zespołów, procesy i stosowane praktyki. Skutkuje to lepszym wykorzystaniem potencjału całej grupy wytwórczej i zwiększeniem skuteczności wytwarzania produktów o najwyższej wartości. 

Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów i profesjonalistów zainteresowanych usprawnianiem systemu pracy dużych grup wytwarzających produkty software’owe. Dostarcza wiedzy i narzędzi do identyfikacji utrudnień i marnotrawstwa w systemie pracy oraz identyfikacji tzw. „dźwigni”, czyli zmian w systemie mających istotny wpływ na jego skuteczność w osiąganiu celów. Wiedza oferowana na szkoleniu idealnie trafia w wyzwania zarówno scale-up’ów, czyli szybko rosnących grup produktowych, jak i dużych, stabilnych organizacji, czy wielozespołowych projektów i programów. Nie dostarcza gotowego, sztywnego frameworku, ale narzędzia „do myślenia”, czyli analizowania i podejmowania najwłaściwszych dla danego kontekstu działań. 

Ten kurs wyróżnia się praktycznym podejściem do nauki. Skoncentrujemy się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów i analizie typowych przypadków jakie często spotykam we współpracy z firmami. Ponadto, modelowanie systemowe wykonujemy w podgrupach, gdzie zarówno wykorzystasz własne doświadczenia, jak również będziesz czerpać wiedzę z doświadczeń innych współuczestników. Przez konkretny wgląd w realne sytuacje, odkryjesz, jak Myślenie Systemowe może zrewolucjonizować Twój sposób zarządzania, radzenia sobie z problemami i budowania strategii rozwoju dla zespołu. Jest to inwestycja, która przyniesie trwałe korzyści Tobie, Twoim produktom i całej Twojej organizacji. 

Po szkoleniu:

 • Zrozumiesz czym jest Myślenie Systemowe i jak może ono przekształcić podejście do tworzenia, zarządzania i rozwoju systemu pracy dla grup produktowych.
 • Wykorzystasz Myślenie Systemowe do identyfikowania nieefektywności i usprawniania środowiska pracy grupy produktowej.
 • Poznasz strategię budowania grup produktowych gotowych na zmiany, potrafiących szybko się uczyć i dostosowywać do dynamicznie zmieniającego się rynku.
 • Zastosujesz praktyczne narzędzia i techniki wpierające grupowe osiąganie konsensusu i działanie we wspólnym kierunku.
 • Poznasz realne problemy, studia typowych przypadków, pokazujące, w jaki sposób firmy z branży zastosowały Myślenie Systemowe do wprowadzania usprawnień.
 • Zamodelujesz i zrozumiesz dynamikę typowych pułapek systemu pracy.
 • Zrozumiesz, kiedy i dlaczego najlepsi stosują takie, a nie inne rozwiązania.
 • Otrzymasz szereg materiałów i narzędzi do zastosowania w rozwoju twojej grupy produktowej.
 • Zrozumiesz które z Twoich decyzji będą miały efekt krótkoterminowy, a które długoterminowy.
 • Nauczysz się rozmawiać i decydować o wprowadzaniu zmian, które będą miały największy wpływ na realizację celów.
 • Rozwiniesz siebie i zwiększysz własne rozumienie dynamiki funkcjonowania dużych grup produktowych.
 • Nauczysz się identyfikować i stosować tzw. „dźwignie”, czyli właściwe rozwiązania, mimo że często wydają się one mało intuicyjne, lub nieznaczące.
 • Poznasz szereg, kluczowych praktyk wielozespołowego wytwarzania produktów software’owych, które mają istotny wpływ na produktywność całej grupy wytwórczej i tworzonej wartości.

Zakres szkolenia:

Wstęp do Myślenia Systemowego
 • Poziomy widoczności problemu 
 • Modelowanie dynamiki złożonego problemu 
 • 5 zasad Myślenia Systemowego 

 

Analiza Systemu i wprowadzanie zmian
 • Zmienne i przyczynowość 
 • Diagram Zachowania w Czasie (Behaviour Over Time) 
 • Diagram Pętli Przyczynowej (ang. Causal-Loop Diagram) 
 • Cel Optymalizacji Systemu 
 • Punkty dźwigni 
Wyzwania organizacji produktowych
 • Problem Złożoności, Niepewności i Zmienności 
 • Cele Optymalizacji i strategie działania w organizacjach 
Modelowanie typowych wyzwań
 • Niska jakość kodu 
 • Problemy integracji i błędy 
 • Specjalizacja i wąskie gardła 
 • Przestoje, opóźnienia i nadprodukcja 
 • Presja, brak czasu i rosnące wymagania 
 • Szerokość domeny pracy i topologie zespołów 
Lokalna Optymalizacja
 • Myślenie Kontraktami 
 • Projekt vs Produkt 
 • Marnotrawstwa wg. filozofii LEAN 
Wybrane archetypy i strategie wyjścia
 • Uzależnienia organizacyjne
 • Syndrom „Gotowanej żaby”
 • Rosnące zagrożenie
 • Oliwienie huśtawki
 • Wypalający sukces
11 Zasad Piątej Dyscypliny

Polecane przez kursantów:

quotes
Sylwia Strzałkowska-Biedacha

Dużo wiedzy merytorycznej. Ciekawe warsztaty i przykłady. Świetny prowadzący, który umie przedstawić wiedzę w prosty i jednocześnie interesujący sposób oraz skierować mindset uczestników w stronę zwinności, efektywności i myślenia systemowego w budowaniu produktu w dużej skali.

 

quotes
Julia Korczak

Szkolenie otwiera oczy na wiele obszarów współpracy w ramach organizacji, jest skoncentrowane, aby pokazać po co i dlaczego, nie tylko jak. Trener Krzysiek to super gość! Kompetencje, wiedza i doświadczenie na najwyższym poziomie.

quotes
Dominik Kuc

Super szkolenie, Krzysiek - masz zajebiste doświadczenia i super, że się nimi dzielisz

 

quotes
Ewa Wieczorkiewicz

Dużo solidnej dawki wiedzy przekazanej w przystępny sposób, praca na życiowych use case'ach

 

W ramach szkolenia otrzymasz:

 • 16h interaktywnego szkolenia bez nudnych wykładów, spędzonych głównie przy tablicach modelując kolejne poznawane aspekty analizy i projektowania systemów. 
 • Certyfikat ukończenia szkolenia od ProCognity. 
 • Zestaw materiałów edukacyjnych. 
 • Lunch i przerwy kawowe. 

 

Nie wiesz czy to szkolenie jest dla Ciebie?

Porozmawiajmy: