5 cech Product Ownera

Aby Product Owner był efektywny, musi mieć kilka cech wewnętrznych i musi mieć odpowiednie środowisko pracy:

1. Upoważniony i decyzyjny

Product Owner - decyzyjnyOd samego wyboru osób, z którymi chce współpracować, do decydowania o tym, która z funkcji systemu będzie dostarczona w jakim momencie i z jakiej kolejności.

2. Godny zaufania

Product Owner - godny zaufaniaI to na każdym froncie. Powinien postarać się, by organizacja miała do niego zaufanie w sprawach budżetowych, natomiast jego współpracownicy mieli zaufanie co do jego zdolności współpracy, tworzenia twórczego środowiska pracy, sprzyjania kreatywności i innowacji, radzenia sobie z konfliktami etc.

3. Zobligowany i zaangażowany w to co robi

Product Owner - zaangażowanyNajlepsi Product Ownerzy nie mają pracy – mają pasję! Wierzą w to co robią, więc ich zaangażowanie jest rzeczą naturalną. Postawa Product Ownera przypomina postawę przedsiębiorcy prowadzącego własny biznes. Przedsiębiorca, aby mógł odnieść sukces, nie może pracować „z doskoku”, lub budować Produkt, w który nie wierzy, czy którego nie rozumie.

4. Dostępny

Product Owner - dostępnyProduct Owner to praca zwykle na cały etat. Jeśli tak nie jest, to oznacza, że albo Właściciel nie wykonuje swoich obowiązków, albo ktoś inny z organizacji wchodzi w jego buty i zabiera autonomię.

5. Wykwalifikowany

Product Owner - wykwalifikowanyMimo najszczerszych chęci, człowiek bez odpowiednich kwalifikacji i wiedzy może narobić wiele nieodwracalnych szkód i przynieść wiele strat. W tym przypadku wykwalifikowany Product Owner oznacza: zrozumienie klienta i rynku, znajomość technik badawczych np. UX, zdolność do komunikowania potrzeb, opisywania wymagań, zarządzania budżetem, prowadzenia prac deweloperskich, mierzenia i korzystania z pomiarów. Ponadto, co jest niezwykle ważne w Scrum, Product Owner musi czuć się dobrze i komfortowo we współpracy z inter-dyscyplinarnym, samo-organizującym się zespołem.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj do artykułu Kim jest Product Owner?

Wszystkich chcących się podjąć pełnienia tej roli zapraszam na szkolenie Certified Scrum Product Owner.