5 powodów, dla których warto poznać Large-Scale Scrum (LeSS)

„Nie skaluj Scruma, deskaluj organizację” mówi Craig Larman, współtwórca LeSS (Large-Scale Scrum) – frameworku pozwalającego wielu zespołom tworzyć jeden produkt. Choć wciąż mało znany, LeSS jest najlepiej zdefiniowanym modelem do wprowadzenia Agile w dużej organizacji. Oto pięć powodów, dla których powinien Cię zainteresować.

1. LeSS jest Oparty na wartościach i zasadach

Tak jak pozostałe podejścia Agile, takie jak Scrum czy XP, LeSS bazuje na wartościach i zasadach Agile. Nie modyfikuje ich i nie dostosowuje do organizacji. Co więcej, definiuje własne dziesięć zasad, w tym Myślenie Systemowe i Lean, które pozwalają odpowiedzieć „dlaczego” robimy pewne rzeczy, a nie tylko „jak”. Tym samym LeSS dla wielu organizacji będzie wyglądał na bardzo trudny, bo będzie podważał zachowania, które często są mocno zakorzenione. Na przykład indywidualne oceny roczne, lokalne optymalizacje, skupienie na utylizacji pracowników, projektowe zarządzanie rozwojem produktu, czy brak (lub zbyt wielu) decydentów.

2. LeSS jest Scrumem

Duże organizacje często modyfikują Scruma albo używają go tylko na najniższych poziomach swoich organizacji. Najczęściej nie adresuje to głównych problemów tych organizacji i w najlepszym przypadku mogą się one pochwalić niewielkim wzrostem efektywności. LeSS wykorzystuje w pełni siłę Scruma i każe go stosować zgodnie z ideą jego twórców. W LeSSie są tylko trzy role – Product Owner, Scrum Master i Zespół Deweloperski. Nie ma dodatkowych ról koordynujących, kwartalnych ‘commitmentów’ Zespołów Deweloperskich, czy decydentów na zewnątrz Zespołów Scrumowych. Każdy produkt ma jednego Product Ownera, PO ma jeden Rejestr Produktu (Product Backlog). Każdy cross-funkcjonalny Zespół Deweloperski ma jeden Rejestr Sprintu (Sprint Backlog), a na koniec Sprintu wszystkie zespoły dostarczają jeden produkt zgodny z definicją ukończenia (DoD). Są te same spotkania i mają ten sam cel (choć mogą mieć inny przebieg).

3. LeSS jest Frameworkiem

Tak jak Scrum, LeSS jest minimalną ramą pozwalającą zespołowi eksperymentować i dostawać szybko informację zwrotną na temat efektów tych eksperymentów. Inaczej mówiąc, LeSS sam w sobie nie rozwiązuje problemów, a jedynie je uwidacznia. To zespoły, przy wsparciu Scrum Masterów muszą odnaleźć przeszkody i je usunąć. Tym samym proces nie jest narzucany z góry, ale to zespoły są właścicielami swoich procesów pracy i to one ustalają jak ze sobą współpracują. Dotyczy to wszystkiego, od stworzenia tablicy i śledzenia postępu, aż po testy integracyjne i architekturę.

4. Less służy do Budowania Organizacji

Chociaż LeSS jest nazywany frameworkiem do tworzenia produktów, to jego największą zaletą jest jednak transformowanie organizacji. LeSS odchudza organizację ze zbędnych ról, warstw organizacji, procesów nieprzejrzystego raportowania i dużej ilości pracy w toku. Pomaga zbudować zwinną firmę, która jest w stanie szybko zareagować na pojawiające się problemy i możliwości.

5. LeSS działa

Z tego co wiem, LeSS ma największą ilość case studies, a wiele kolejnych raportów jest w przygotowaniu.  Opisane transformacje są długotrwałe, często kilkuletnie i najczęściej trudne. Dlatego te firmy, którym się udało mają wsparcie wszystkich szczebli organizacji i korzystają z pomocy doświadczonych Agile Coachów.

Certified LeSS PractitionerWięcej na temat LeSSa przeczytasz w artykule Co to jest LeSS? Jeżeli jesteś zainteresowany LeSSem to napisz do nas lub przyjdź na najbliższe szkolenie Certified LeSS Basic, Certified LeSS Practitioner i Certified LeSS for Executives.

Dużą ilość materiałów na temat LeSSa znajdziesz w naszej bazie wiedzy i na stronie less.work.