Co robi Zespół w Sprincie?

Zespół

Pomiędzy Planowaniem a Review Sprintu Zespół skupia się na trzech rzeczach:

  • dostarczeniu Przyrostu Produktu,
  • śledzeniu postępu prac,
  • przygotowaniu się do kolejnych Sprintów.

Dostarczenie Przyrostu Produktu

Najważniejszym celem każdego Sprintu jest dostarczenie Ukończonego Przyrostu (Done Increment). Najczęściej wymaga to wykorzystania kompetencji wszystkich członków Zespołu i ścisłą ich współpracę. Dlatego to wszyscy człokowie zespołu organizują swoją pracę i sami decydują, jak ją wykonać. Identyfikują i usuwają przeszkody stojące na drodze do tego celu. Rozmawiają ze sobą, Product Ownerem, użytkownikami i interesariuszami. Razem pracują nad kolejnymi Elementami Backlogu Sprintu i synchronizują się między sobą. Nie ogranicza się to jedynie do Daily Scruma, bo współpraca musi się odbywać również poza tym spotkaniem. Jeżeli Twój Zespół ze sobą nie rozmawia, to macie problem, bo jego członkowie nie czują, że są współodpowiedzialni za dostarczenie działającego produktu. Skąd to się bierze? Prawdopodobnie:

  • Każdy ma swój, indywidualny cel, czyli zamiast jednego pięcioosobowego zespołu masz pięć jednoosobowych zespołów.
  • Ludzie są rozliczani z realizacji swoich zadań, więc na nich tylko się skupiają.
  • Plan został narzucany z góry przez managera, lidera zespołu albo Product Ownera, a nie stworzony przez cały Zespół.

Dobry Scrum Master zauważy taką sytuację i pokaże ją Zespołowi, PO i organizacji. Dlatego Scrum Master spędza dużo czasu w trakcie Sprintu obserwując, jak Zespół ze sobą współpracuje (lub jak nie), nie ograniczając się tylko do uczestnictwa przez kwadrans w Daily Scrumie.

Nauczenie się pracy zespołowej zajmuje czas. I to nie tylko w działach sprzedaży, gdzie każdy był rozliczany za osiągnięcie indywidualnych „targetów”, ale też w IT, gdzie deweloperzy często stwierdzają „nie mam czasu rozmawiać, bo muszę kodować”. Jednak brak wspólnej odpowiedzialności za cel najczęściej prowadzi do skupienia się na tych zadaniach, które umiecie robić najlepiej, a nie na osiągnięciu Celu Sprintu. I tak indywidualne cele doprowadzają do sytuacji, kiedy na koniec Sprintu macie kilkanaście rzeczy rozpoczętych, ale nie ukończonych, bo jedna osoba się nie wyrabia ze „swoimi zadaniami”. A przecież dostarczenie działającego produktu jest wspólnym obowiązkiem całego Zespołu.

Śledzenie postępu prac

Z Planowania Sprintu Zespół wychodzi z Backlogiem Sprintu, czyli planem na najbliższą iterację. Jedną rzeczą, której możesz być pewien w trakcie każdego Sprintu to fakt, że plan się zmieni. Wprawdzie macie określony Cel Sprintu i pracujecie nad dostarczeniem Przyrostu Produktu, jednak co chwilę okazuje się, że rzeczywistość jest inna niż zaplanowaliście. A to jedno zadanie jest trudniejsze niż myśleliście, a to zewnętrzny system nie zachowuje się tak jak powinien, a to potrzebujecie jeszcze coś skonfigurować, a to nie wzięliście pod uwagę jednego przypadku. Możecie albo zaakceptować nowe informacje i dostosować plan do rzeczywistości, albo je zignorować i trzymać się kurczowo swojego planu. Sam zdecyduj, które podejście jest bliższe Scrumowej koncepcji inspekcji i adaptacji.

Dobry Zespół będzie aktualizował swój plan na bieżąco, wraz z nowymi informacjami. Pomimo stałego zakresu Sprintu, będą się tam pojawiać nowe zadania, a te już istniejące będą się zmieniać. Zespołowi nie zależy jedynie na bezmyślnym wykonaniu zaplanowanej pracy, ale na osiągnięciu Celu i dostarczeniu Elementów Backlogu wybranych do Sprintu. Dlatego Zespół bardziej interesuje się tym, co jest jeszcze do wykonania, niż tym, co już zrobił. Pomocne w tym są różne narzędzia do wizualizacji postępów pracy, które Zespół aktualizuje na bieżąco. Jest to robione w trakcie Daily Scrumów, ale oczywiście nie ogranicza się tylko do tych spotkań.

Przygotowanie się do kolejnych Sprintów

W trakcie swojej pracy Zespół przygotowuje się do kolejnych Sprintów, żeby uwzględnić w swoich decyzjach plany na przyszłość, a kolejne Planowanie Sprintu nie było dla niego zaskoczeniem. Dlatego poświęci część czasu na uporządkowanie Backlogu Produktu.

Jednocześnie Product Owner będzie starał się zdobyć jak najwięcej informacji, która pomoże mu podjąć decyzje na temat przyszłych priorytetów. Co to dokładnie oznacza bardzo zależy od Waszego produktu. Czasami będzie to wymagało analizy dostępnych danych, innym razem rozmowę z użytkownikami albo interesariuszami. Jednak celem PO jest, aby na koniec Sprintu mieć jak najlepszy Backlog Produktu.