Co to jest Scrum Alliance?

W 2001 roku, czyli kilka miesięcy po podpisaniu Agile Manifesto, trzy osoby zafascynowane Scrumem zdecydowały się stworzyć osobną organizację do jego promowania. I w ten sposób Ken Schwaber, Mike Cohn i Esther Derby założyli Scrum Alliance (SA).

Promocja Agile i Scrum

Sukces tej organizacji zaskoczył wszystkich, wliczając w to nawet założycieli. W ciągu kilkunastu lat swojego istnienia w szkoleniach organizowanych na całym świecie przez Scrum Alliance wzięło udział ponad pół miliona osób. Scrum stał się najbardziej popularnym podejściem Agile - według raportu State of Agile z 2017 roku dwie trzecie respondentów odpowiedziało, że używa Scruma (58%) lub Scruma z elementami XP (10%).

Organizacja non-profit

Scrum Alliance od początku było pomyślane jako organizacja non-profit. Scrum Alliance jest tym samym jedyną organizacją promującą Scruma, której dochód nie trafia do kieszeni właścicieli. Każde pieniądze, które zarabia Scrum Alliance wracają do społeczności Agile. Dzięki temu, poza certyfikacjami Scrum Alliance oferuje największe konferencje na temat Scruma - Scrum Gathering. Corocznie trzy międzynarodowe wydarzenia (Global Scrum Gathering) mają miejsce w Ameryce, Europie i Azji. Oprócz tego organizowane są lokalne konferencje (Regional Scrum Gathering) i webinaria. Organizacja wspiera również lokalne grupy (Scrum User Group) i konferencje Agile. Oprócz tego SA funduje badania naukowe, opracowuje raporty na temat Scruma (https://www.scrumalliance.org/why-scrum/state-of-scrum-report), czy udostępnia platformy dla poszukujących pracy (http://www.agilecareers.com).

Ścieżki rozwoju

Scrum Alliance oferuje rozwój kompetencji według kilku ścieżek, poczynając od podstawowych certyfikacji (Certified ScrumMaster, Certified Scrum Product Owner, Certified Scrum Developer i Certified Agile Leadership) potwierdzających opanowanie podstaw, poprzez Certified Scrum Professional, mówiący o posiadaniu również doświadczenia, aż po najbardziej zaawansowane dla trenerów (Certified Scrum Trainer) i Agile Coachów (Certified Team Coach i Certified Enterprise Coach).

Więcej na temat ścieżek certyfikacji możesz przeczytać na https://www.scrumalliance.org/certifications/certifications2017

Wzloty i upadki

Jak każda szybko rosnąca organizacja tak i Scrum Alliance miała swoje trudniejsze chwile. Jedną z nich był konflikt pomiędzy założycielem Scrum Alliance, Kenem Schwaberem a radą nadzorczą, które skończyło się opuszczeniem Scrum Alliance przez Kena i założeniem przez niego scrum.org. Jednak Scrum Alliance ma też czym się pochwalić. Od zeszłego roku Scrum Alliance oferuje swoim członkom nowe produkty, takie jak Certified Agile Leadership przeznaczone dla managerów i liderów organizacji, czy Certified Team . W tym roku Scrum Alliance ogłosiło współpracę z LeSS Company w celu wspólnego promowania Large Scale Scrum jako podejścia do budowania organizacji opartych na zespołach Scrumowych.

Doświadczeni Trenerzy i Konsultanci

Poprzeczka stawiana przez Scrum Alliance trenerom i Agile Coachom jest umieszczona bardzo wysoko. Mimo to, wciąż nie maleje ilość ludzi, chcących otrzymać najbardziej rozpoznawalne certyfikacje - Certified Scrum Trainer (CST) i Certified Enterprise Coach (CEC), a od niedawna także Certified Team Coach (CTC). Dzięki temu, Scrum Alliance jako jedyna organizacja nie poszukuje aktywnie nowych trenerów, a czas potrzebny na zdobycie tych najwyższych certyfikacji liczony jest w latach.

Trenerami Scrum Alliance są najbardziej doświadczeni eksperci Agile, tacy jak Mike Cohn, Henrik Kniberg, Lyssa Adkins, Jeff Patton, czy Roman Pichler a także aż czworo z sygnatariuszy Agile Manifesto: Mike Beedle, Alistair Cockburn, Ron Jeffries i Jeff Sutherland.

W całej Europie Centralnej i Wschodniej na ten moment (2017 rok) mieszka troje CST: Zuzi Sohova (Czechy), Nataliya Trenina (Ukraina) i Tomasz Wykowski (Polska).

Scrum Alliance w Polsce

Pierwsze szkolenie CSM odbyło się w Polsce w 2006 roku. Od 2011 roku ProCognita organizuje w Polsce Certyfikacyjne Szkolenia Scrum: Certified ScrumMaster (CSM) i Certified Scrum Product Owner (CSPO). Od tego czasu zorganizowaliśmy ponad 100 kursów, w których wzięło udział ponad tysiąc osób. Tym samym jesteśmy największym dostawcą Certyfikowanych Szkoleń Scrum w Polsce. Jako jedyni organizujemy szkolenia CSM i CSPO po polsku. Stale współpracujemy również z zagranicznymi trenerami, cyklicznie zapraszając ich do Polski. Dzięki temu dajemy możliwość skorzystania z wiedzy najbardziej doświadczonych ekspertów, takich jak Robin Dymond, CST i Arne Ahlander, CST. Od 2019 roku ProCognita, jako jedyna polska firma i jedna z trzech z Europy Centralnej i Wschodniej, jest Registered Education Provider, dzięki czemu nasze szkolenia z LeSS są akretytowane przez Scrum Alliance.

Pozostałe szkolenia są w większości organizowane przez zagraniczne firmy sprowadzające swoich trenerów do Polski.

ALE Krakow jest jedyną Polską Scrum User Group. Scrum Alliance wspierało między innymi krakowską konferencję ACE! i warszawską AgileByExample.

Więcej na temat Scrum Alliance dowiesz się z scrumalliance.org