Czym jest mentoring?

Dużą popularnością cieszy się pojęcie “Agile Coaching”, które obejmuje właśnie mentoring, szkolenia, facylitację i coaching. Czym on w takim razie jest?

Mentoring jest relacją skierowaną na rozwój, opiekę, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, w której mentor inwestuje swój czas, know-how i energię, żeby pobudzić i przyspieszyć rozwój innej osoby, rozwinąć jej wiedzę oraz zdolności.

Każdy z nas służy swoją wiedzą i swoim doświadczeniem osobom, których rozwojem się zajmujemy. Nie znaczy to, że podejmujemy za klienta decyzje ani że mu doradzamy. Naszą rolą jest przekazanie takich informacji, które pozwalają klientowi w świadomy sposób podjąć decyzję. Co więcej, nasze wsparcie dotyczy nie tylko wiedzy i know-how, ale również głębszego poziomu czyli postaw i wartości. Pomagamy zrozumieć, jak kwestie biznesowe, techniczne i ludzkie razem współdziałają i jak można je zmieniać, żeby rozwijać siebie, zespoły i firmę.

Czym to się różni od coachingu? Przede wszystkim każdy z nas jest ekspertem w dziedzinie, którą się zajmujemy czyli w Agile i Lean. Przekazujemy klientowi swoją wiedzę. Owszem, zadajemy dużo pytań, ale po to, aby klient sprawdził, czy uwzględnił wszystkie aspekty i wybrał świadomie. Po drugie rozwój w relacji mentorskiej jest długofalowy, nastawiony na zmianę postaw, a nie tylko na osiągnięcie celu. Po trzecie - każdy z nas stara się być wzorem do naśladowania, postępować tak, jak uczymy, że należy to robić. Dzięki temu można się od nas uczyć obserwując naszą pracę. To najcenniejsza cecha mentoringu, doradca czy konsultant może bowiem proponować rozwiązanie, którego sam nie zastosuje. My nie - jeśli coś mówimy, to sami to robimy. Dlatego też wiemy, jakie to czasem jest trudne i mamy znacznie więcej szacunku i zrozumienia dla naszych klientów niż ktoś, kto tylko teoretyzuje.