Dlaczego produkcja sprzętu musi być Agile?

Agile jest powszechnie stosowany w produkcji oprogramowania a co z innymi obszarami? Jak będzie wyglądać przyszłość procesów produkcyjnych?

Title-image

Świat w którym żyjemy zmienia się coraz szybciej a postęp jaki nastąpił w ostatnich dwóch dekadach jest niewiarygodny. Zmieniają się rynki, technologie i narzędzia. Technologie cyfrowe zagościły w naszym życiu na dobre i podbijają coraz to nowe obszary. Wraz rozwojem oprogramowania zmienił się sposób jego wytwarzania stawiając na modele zwinne, które są lepiej przystosowane do zmiennych warunków rynkowych.

Mówiąc o wyznaczaniu trendów w biznesie przytacza się często przykłady światowych gigantów nowoczesnych technologii jak Google czy Facebook. Jednak większość świata, który nas otacza to nie bity i dane, ale fizyczne, solidne produkty. Postęp jaki widzimy w świecie cyfrowym znajduje swoje odbicie również w produkcji sprzętu i powoduje, że systemy oparte o modele masowej produkcji oraz podejście Lean potrzebują dalszego rozwoju. I tak jak Ford i Toyota zawojowali rynek dzięki dostosowaniu swoich procesów do wyzwań jakie w stawiał przed nimi rynek, tak i teraz firmy, które chcą osiągnąć sukces poszukują nowych dróg.

Co jest wyzwaniem w produkcji sprzętu?

Proces produkcji sprzętu jest kosztowny. Faza konstrukcji produktu, testów i certyfikacji trwa miesiącami, a czasem nawet latami. Po wybraniu końcowej wersji następuje równie długotrwały i kosztowny proces przygotowywania linii montażowej. Każda wprowadzana zmiana oznacza ogromne koszty i opóźnienia. A klienci oczekują zmian. Ciągle! Bo przecież produkt, który został opracowany 2 lata temu jest już przestarzały.

Skąd się bierze potrzeba zmian?

Po pierwsze technologia ewoluuje coraz szybciej. Przykład: jeszcze 2 dekady temu w branży automotive rozważane były dwie możliwości zasilania samochodu: benzyna lub ropa. Dziś rozmawiamy o gazie, bateriach elektrycznych, ogniwach fotowoltaicznych, wodorze, .... Prawdopodobnie w ciągu najbliższej dekady pojawi się jeszcze kilkanaście opcji. Producenci aut muszą być gotowi na zmianę w każdej chwili. Jeśli myślisz, że nie dotyczy to twojej branży to się mylisz. 

Po drugie sprzęt przestał już żyć w swojej niszy. Ilość produktów, które są “czysto sprzętowe” i niezmienne maleje w niesamowitym tempie. I nie tylko twój smartfon ale również lodówka, odkurzacz a nawet brama wjazdowa do garażu są naszpikowane oprogramowaniem. Ścieżka, którą podążyła elektronika użytkowa i sprzęty AGD czeka produkty z każdej dziedziny życia. Wraz z rozpowszechnianiem się IoT (Internet of Things) produkcja sprzętu musi zacząć nadążać za produkcją oprogramowania. Jeśli twój proces zmian konstrukcyjnych będzie trwać miesiącami to produkt przestanie być atrakcyjny.

Po trzecie globalizacja rynków sprawiła, że konkurencja rośnie, a co za tym idzie szansa, że ktoś kto wymyśli jak wyprodukować podobny produkt taniej, lepiej lub szybciej jest ogromna. Potężnymi graczami na rynku stają się firmy, które jeszcze niedawno nie istniały lub były nic nieznaczące. Przykład: Xiaomi, które powstało dekadę temu jest już firmą na rynku elektroniki użytkowej, z którą muszą się liczyć światowi giganci.

Jak odnieść sukces?

Klaus Schwab, założyciel i CEO Światowego Forum Ekonomicznego, powiedział: „W nowym świecie to nie duża ryba zjada małą rybę, to szybka ryba zjada powolną rybę”.

Firmy, które szybko opracowują i wdrażają produkty, niezależnie od wielkości, mają możliwość wyróżnienia się na tle wolniej dostosowującej się konkurencji. Dziś nie wielkość firmy decyduje o jej sukcesie, ale jej zdolność do szybkiego reagowania na zmiany.

Przewaga konkurencyjna zależy od zdolności do szybkiego, zdecydowanego i skutecznego działania w zakresie odkrywania, reagowania i wykorzystywania zmian w środowisku biznesowym. Potrzebna jest sprawność organizacyjna, którą zapewnia podejście zwinne - Agile. 

Jak zastosować Agile i Scrum w produkcji?

Podejście Agile jest z sukcesem stosowane w produkcji oprogramowania od początku XXIw i wiąże się z koncepcją iteracyjnego rozwoju produktu. Jednak podobnie jak nie da się bez refleksyjnie zastosować praktyk Lean z linii fabrycznej do pisania kodu podobnie należy dostosować praktyki Scrum do modelu wytwarzania fizycznych produktów. Przejście na zwinne metody pracy wiąże się ze zmianami w kilku obszarach:

  • produktu - aby produkt mógł szybko ewoluować jego konstrukcja oraz narzędzia używane w procesie wytwarzania powinny wspierać to podejście. Agile promuje konstrukcje modularne, ze stabilnymi interface’ami, adaptowalne narzędzia i automatyzację powtarzalnych procesów zwłaszcza w obszarze zapewniania jakości.
  • procesów - Agile to ciągle i szybkie dostosowywanie procesów bazując na informacji zwrotnej. Zmienia on model pracy z faz projektowych na podejście cykliczne oparte o funkcjonalne prototypy. Optymalizując procesy pod kątem szybkości należy patrzeć całościowo uwzględnić takie obszary jak łańcuchy dostaw, procesy narzędziowe i certyfikacyjne, ale również procesy wewnętrzne
  • organizacji - Agile opiera się na koncepcji interdyscyplinarnych zespołów, które mają inny model komunikacji niż klasyczne organizacje oparte o silosy kompetencyjne lub obszarowe. 

Zachęcam do posłuchania co transformacji biznesowej firm produkcyjnych opowiada Joe Justice, który prowadził program Agile w Tesla a my w kolejnych artykułach będziemy przybliżać temat wykorzystania Agile i Scrum w produkcji sprzętu