Jak dobrać sposób rozwiązywania problemu?

Dostarczanie produktów czy usług oraz prowadzenie projektów to rozwiązywanie problemów.

Aby ułatwić managerom podjęcie decyzji jakie podejście należy zastosować podczas rozwiązywania problemów Dave Snowden stworzył framework ułatwiający dobranie właściwego sposobu reakcji.

Zadania podzielił na 4 podstawowe rodzaje w zależności od ich złożoności. Forma reakcji czyli sposób rozwiązywania danego zadania musi być dostosowana do jego rodzaju.

Zwróć uwagę, że:

  • to do jakiej grupy należy problem (czy jest oczywisty, złożony, skomplikowany czy chaotyczny) jest jego cechą charakterystyczną,
  • nie ma jednego uniwersalnego podejścia, które można zastosować do każdego typu problemu,
  • zastosowanie niewłaściwego podejścia do rozwiązywanego problemu wprowadza system w stan “nieporządku” (confused), który jest najczęstszą przyczyną niepowodzeń.

Dowiedz się o modelu Cynefin od Dava Snowdena.