Jak odnowić Certyfikat Scrum Alliance?

Bycie Agile to długa podróż składająca się z małych kroków - a nie jednorazowa transakcja. Dlatego Scrum Alliance oczekuje, że posiadacz certyfikatu będzie kontynuował swój rozwój. Odnawiając swój certyfikat musisz się wykazać zdobyciem punktów edukacyjnych - Scrum Education Unit (SEU). Przelicznik jest dość prosty - jedna godzina edukacji to jeden SEU. Ilość punktów, potrzebnych do odnowienia, zależy od posiadanego certyfikatu.

CertyfikatWymagane SEU (co dwa lata)
CSM, CSPO, CSD20
A-CSM, A-CSPO30
CSP-SM, CSP-PO40

Jeżeli posiadasz więcej niż jeden certyfikat to potrzebujesz zgłosić wszystkie punkty dla najbardziej zaawansowanego z nich i dodatkowo 50% pozostałych. Na przykład, jeżeli masz zarówno CSM i CSPO to musisz wykazać się 30-ma godzinami edukacji.

Istnieją dosłownie setki sposobów na zdobycie punktów:

  • Czytaj książki, blogi i artykuły na temat wszelkich zwinnych praktyk.
  • Weź udział w konferencji, meetupie, szkoleniu lub webinarze.
  • Wnieś wkład do lokalnej społeczności Agile lub Scrum.
  • Zademonstruj naukę w inny, kreatywny sposób.

Oprócz wykazania się nową wiedzą, do odnowienia certyfikatu potrzebne jest wniesienie opłaty członkowskiej. Jej wysokość również zależy od certyfikatu:

CertyfikatOpłata członkowska (co dwa lata)
CSM, CSPO, CSD100 USD
A-CSM, A-CSPO175 USD
CSP-SM, CSP-PO250 USD

Jeżeli posiadasz więcej niż jeden certyfikat to płacisz tylko za ten najbardziej zaawansowany. Na przykład, jeżeli masz zarówno CSM i CSPO to opłata wyniesie 100$.

Na stronie Scrum Alliance znajdziesz również kalkulator pozwalający wyliczyć opłatę i wymagane SEU.

Zdobycie kolejnego certyfikatu

Jeżeli masz już jeden certyfikat i zdobędziesz kolejny, to automatycznie następuje przedłużenie ich ważności. Na przykład, jeżeli jesteś już CSM a zrobisz CSPO to oba certyfikaty będą ważne przez następne dwa lata.

Jeżeli masz dalsze pytania co do odnowienia certyfikatów, to napisz do nas.