Jak śledzić postęp prac w trakcie Sprintu?

W Scrumie to Zespół jest odpowiedzialny za zaplanowanie i przeprowadzenie Sprintu. Dlatego członkowie Zespołu sami organizują swoją pracę i sami decydują jak mają pracować. Muszą też śledzić postęp prac, aby upewnić się, że osiągną Cel Sprintu i dostarczą wszystkie zaplanowane Elementy Rejestru Sprintu. Jest to robione w trakcie Daily, ale oczywiście nie ogranicza się tylko do tego spotkania.

W Scrumie preferujemy proste, wizualne narzędzia. Dwa najpopularniejsze, które mogą pomóc zrozumieć co się dzieje to:

  • Tablica Zadań (Task Board)
  • Wykres Spalania (Burn-down Chart)

Żadne z tych narzędzi nie jest obowiązkowe w Scrumie. Jednak bez ich zastosowania najczęściej Zespół nie za bardzo będzie wiedział co jest do zrobienia i jak idą postępy. Gdy Tablica Zadań i Wykres Spalania nie są używane lub nie są aktualizowane, to macie duże prawdopodobieństwo, że koniec Sprintu zaskoczy Was z dużą ilością rozgrzebanej roboty.

Tablica Zadań (Task Board)

tablica zadań

Tablica zadań zawiera całą pracę zaplanowaną na Sprint. Oczywiście każdy Zespół będzie chciał pokazać inne istotne informacje, więc dostosuje sobie tablicę do swoich potrzeb. Najczęściej jednak będziemy chcieli pokazać:

  • Jakie PBI wzięliśmy do Sprintu
  • Jakie zadania zdefiniowaliśmy do każdego PBI
  • Jaki jest stan każdego z zadań i PBI

Inne informacje, które mogą być istotne:

  • Kto nad czym pracuje
  • Nad iloma zadaniami pracujemy równocześnie
  • Które zadania są zablokowane przez zewnętrzne zespoły, lub które czekają na decyzję
  • Jakie przeszkody trzeba usunąć, żeby osiągnąć Cel Sprintu
  • Ile jeszcze pracy zostało dla każdego zadania

Z dobrych praktyk, to pilnuję, żeby tablica była widoczna dla zespołu cały czas i zawierała tylko informacje istotne dla jego członków. Dzięki temu ludzie lepiej się orientują co się dzieje i nie zaciemniamy im ważnych informacji jakimiś nieistotnymi dla nich szczegółami.

Z drugiej strony unikam przypisywania zadań do członków zespołu, lub tworzenia osobnych kolumn dla każdej osoby. Najczęściej prowadzi to do skupienia się na „mojej robocie” zamiast na „naszej robocie” czyli wspólnym osiąganiu celu sprintu. Bardzo szybko możesz taki problem wychwycić na Daily, jeżeli ludzie mówią co zrobili i co mają zrobić, ale nie słuchają co inni mają do powiedzenia. Często zadanie im kilku pytań (np. „Czy cel Sprintu jest dalej realny?”, „Czy dostarczymy wszystko co zaplanowaliśmy?”) powinno pokazać zespołowi, że jest odpowiedzialny za całość, a nie tylko swoje zadania. Z tego samego powodu odradzam również tworzenie osobnych kolumn na konkretne zadania, takie jak analiza, programowanie czy testy. Znowu najczęściej takie podejście prowadzi do sytuacji, kiedy deweloperzy stwierdzą, że oni skończyli, a problem jest już po stronie testera. I znowu zamiast jednego zespołu masz dwie grupy skupione na różnych zadaniach.

Wykres Spalania (Burn-down chart)

Burndown chart

Drugim praktycznym narzędziem jest Wykres Spalania. Na osi X umieszczamy dni Sprintu (czyli 5, 10, 15 czy 20), na osi Y ilość roboty do zrobienia. Tak jak w przypadku Tablicy Zadań, tak i Wykres Spalania będzie zależał od zespołu. Niektóre zespoły po prostu sumują ilość wszystkich zadań, zakładając, że są zbliżonej wielkości. Inne wolą oszacować każde zadanie w Story Pointach. Jeszcze innym potrzebne są estymaty w godzinach albo podział na pół-dnia, dzień, dwa dni itd.

Tak czy siak, celem jest „spalenie” wszystkich zadań w trakcie Sprintu. W związku z tym Zespół codziennie patrzy czy jest powyżej, czy poniżej idealnej linii łączącej całość pracy na początku i zero na końcu Sprintu.