Jak zwinny jest twój Produkt?

Zwinne praktyki inżynieryjne to myląca nazwa. Sugeruje, że tylko inżynierowie powinni zwrócić na nie uwagę. Oczywiście, jest wiele praktyk jest skierowanych głównie do inżynierów, ale poprawa procesu i spłata długu technicznego, wymaga zgody od „osób z góry”. Problem w tym, że osoby decyzyjne nie zawsze widzą wartość w refactoringu i spłacie długu technicznego. Dla nich raczej liczą się pieniądze, budżety, ROI, i dostarczanie wartości stakeholderom.

Aby zainteresować osoby decyzyjne tematami inżynieryjnymi trzeba mówić ich językiem. Trzeba pokazać im korzyści płynące ze stosowania zwinnych praktyk inżynieryjnych,  lub wyjaśnić koszt lekceważenia ich. Dlatego przygotowaliśmy dla Was Listę Kontrolną Zwinności Produktu. Ten dokument pozwoli Wam w łatwy sposób zacząć dyskusję, oraz zidentyfikować największe problemy, które są spowodowane brakami w praktykach inżynieryjnych.