Książki o Lean po polsku

Czytanie książek i artykułów Agilowych po polsku, tak jak i ich pisanie, wiąże się z poważną trudnością. Z jednej strony jestem przyzwyczajony do słownictwa angielskiego. Z drugiej nie ma wciąż ogólnie obowiązujących zwrotów około-młynowych (czytaj około-Scrumowych). Tym samym polskie sformułowania muszę sobie tłumaczyć na angielskie. Taka forma reverse-engineering, a raczej reverse-translating. Dlatego też preferuje oryginały, które systematycznie ściągam zza wielkiej wody. Nie mam natomiast tego problemu z książkami związanymi z Leanem. Tutaj słownictwo polskie jest już w miarę unormowane, a lektura nie wymaga znajomości angielskich nazw wszystkich części samochodów. Dodatkowo, ponieważ rynek zbytu jest większy, bo nie ogranicza się tylko do IT, to i wybór książek jest spory. W związku z tym zdecydowałem się zebrać w jednym miejscu to co zostało do tej pory przetłumaczone, wraz z krótkim komentarzem.

Henry Ford

Ford jest ojcem masowej produkcji. Chociaż obecnie jest ona bardzo krytykowana, między innymi przez Agile i Lean, to trzeba pamiętać, że na początku XX wieku była prawdziwą rewolucją w stosunku do chałupniczych metod stosowanych w innych warsztatach. Również Taiichi Ohno studiował jego model produkcji, a słynna książka Forda „Dziś i jutro” („Today and Tomorrow”) znajduje się podobno w bibliotece Toyoty w jej siedzibie w Japonii.

Henry FordDziś i jutro”, ProdPress, 2007 (Oryginał: „Today and Tomorrow”, 1926)

Uwaga: Nie widziałem wersji polskiej, nie mogę więc nic napisać o tłumaczeniu. Jeżeli czytałeś tą książkę to czekam na Twoją opinię.

Taiichi Ohno

Masowa produkcja nie była wystarczającym rozwiązaniem dla Ohno. Dlatego wprowadził on wiele innowacji, wdrażając koncepcje przepływu jednego elementu, systemów ciągnionych (pull), produkcji dokładnie na czas (Just-in-Time, JIT), eliminacji nieefektywności, technik Andon i Kanban, oraz wiele innych elementów Systemu Produkcyjnego Toyoty (Toyota Production System, TPS). Po przejściu na emeryturę opisał swoje doświadczenia w klasyce szczupłej produkcji. Przyprawił tym zresztą kierownictwo Toyoty o spory stres. Obawiali się oni bowiem ujawnienia sekretów firmy, których Ohno w trakcie 35 lat pracy w korporacji poznał nie mało.

Taiichi OhnoSystem produkcyjny Toyoty: Więcej niż produkcja na dużą skalę”, ProdPress, 2008 (Oryginał po japońsku „Toyota seisan hoshiki”, 1978; wydanie angielskie „Toyota Production System. Beyond Large-Scale Production”, 1988)

Uwaga: Nie widziałem wersji polskiej, nie mogę więc nic napisać o tłumaczeniu. Jeżeli czytałeś tą książkę to czekam na Twoją opinię.

James Womack i Daniel Jones

Wydając w 1990 roku książkę „Maszyna, która zmieniła świat” („The Machine that Changed the World”)  Womack, Jones oraz Daniel Roos ucięli trwające od dekady spekulacje na temat przyczyn sukcesu firm japońskich na rynku amerykańskim. Pokazali, że ich osiągnięcia nie wynikają z taniej siły roboczej, specyficznej kultury japońskiej, czy wreszcie zmowy wszystkich producentów i rządu Japonii (tzw. Japan, Inc.). Udowodnili, że firmy japońskie mogą równie skutecznie produkować samochody na terenie USA jak w rodzimym kraju. Nowy sposób produkcji nazwali szczupłym (Lean), aby odróżnić go od powolnego i nieefektywnego podejścia opartego na masowej produkcji.

James P. Womack, Daniel T. Jones, Daniel RoosMaszyna, która zmieniła świat”, ProdPress, 2008 (Oryginał: „The Machine that Changed the World”, 1990)

James P. Womack, Daniel T. JonesLean thinking - szczupłe myślenie”, ProdPress, 2008 (Oryginał: „Lean Thinking. Banish waste and create wealth in your corporation. Second edition.”, 2003)

Uwaga: Nie widziałem polskich wersji, nie mogę więc nic napisać o tłumaczeniu. Jeżeli czytałeś te książki to czekam na Twoją opinię.

Edward Deming

Deming to guru zarządzania jakością. Od początku lat 50-tych pomagał firmom japońskim w poprawie procesów. Co ciekawe, przez rodaków został odkryty dopiero w latach 80-tych. Zajmował się między innymi statystyczną analizą procesów i myśleniem systemowym. Rozpowszechnił koło Deminga (znane również jako PDCA, PDSA albo cykl Shewharta) oraz spisał słynne 14 zasad Deminga.

W. Edwards DemingWyjście z kryzysu” OpExBooks, 2010? (Oryginał: „Out of the crisis”, 2000)

W. Edwards DemingNowa ekonomia dla przemysłu, rządu, edukacji”, OpExBooks, 2010?  ( Oryginał: „The new economics for Industry, Government, Education. Second edition”, 2000)

Uwaga: Nie widziałem polskich wersji, nie mogę więc nic napisać o tłumaczeniu. Jeżeli czytałeś te książki to czekam na Twoją opinię.

Masaaki Imai

Jeden z uczniów Ohno i znanym na całym świecie specjalista od Lean i ciągłego doskonalenia. Po polsku ukazały się jego dwie książki. Odwiedza również nasz kraj w ramach Kongresu Gemba Kaizen.

Masaaki ImaiGemba Kaizen”, MT Biznes, 2006

Uwaga: Dopiero zabieram się za lekturę. Jak przeczytam to dodam opinię.

Jeffrey K. Liker

Dr Liker spędził ponad dwadzieścia lat analizując sposób działania Toyoty. Owocem jego pracy jest kilka książek opisujących jego obserwacje. O ich wartości najlepiej świadczy fakt, że sama Toyota wykorzystuje „Drogę Toyoty” („The Toyota Way”) do nauczania swoich pracowników. Wydawnictwo MT Biznes dzielnie i dość na bieżąco tłumaczy kolejne książki, a każda jest warta przeczytania.

Jeffrey K. LikerDroga Toyoty”, MT Biznes 2005 (Oryginał: „The Toyota Way”, 2004)

Jeffrey K. Liker, David MeierToyota Talent”, MT Biznes 2008 (Oryginał: „Toyota Talent”, 2007)

Jeffrey K. Liker, Michael HoseusKultura Toyoty”, MT Biznes 2009 (Oryginał: „Toyota Culture”, 2008)

Jeffrey K. Liker, David MeierDroga Toyoty Fieldbook”, MT Biznes 2011 (Oryginał: „The Toyota Way Fieldbook”, 2006)

Jeffrey K. Liker, Timothy N. Ogden „Toyota pod ostrzałem” MT Biznes 2011 (Oryginał: „Toyota Under Fire”, 2011)

Jeffrey K. Liker, Gary L. ConvisDroga Toyoty do Lean Leadership” MT Biznes 2012 (Oryginał: „The Toyota Way to Lean Leadership”, 2011)

W przyszłym roku MT Biznes planuje wydać „The Toyota Way to Continuous Improvement”.

Eliyahu M. Goldratt

Goldratt nie jest bezpośrednio związany ze szczupłą produkcją ani systemem Toyoty. Jest jednak twórcą Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints, TOC), która pozwala przeanalizować procesy organizacji w celu wprowadzenia systemów ciągnionych (pull), oraz eliminacji wąskich gardeł. Szczególnie polecam jego pierwszą książkę „Cel” („Goal”), która w formie powieści pokazuje jak zastosować jego techniki w produkcji. Jej kontynuacja „Cel II” („It’s Not Luck”) skupia się na kwestiach marketingu i strategii firm, dlatego nie koniecznie musi zainteresować wszystkich. Goldratt zastosował również swoją technikę do zarządzania projektami, czego wynikiem jest książka „Łańcuch krytyczny”. W tym przypadku jednak nie potrafił odrzucić założenia, że projekt musi odbywać się kaskadowo, czego wynikiem jest jedynie ulepszony waterfall.

Eliyahu M. Goldratt, Jeff CoxCel I: Doskonałość w produkcji” MINT Books 2007 (Oryginał: „The Goal: A Process of Ongoing Improvement”, 1992)

I inni...

Powyższa lista nie jest z pewnością kompletna, zwłaszcza że w ostatnim czasie nastąpił prawdziwy urodzaj książek o Leanie. Jeżeli więc wiesz o jakiejś lekturze godnej polecenia, napisz do mnie.

Więcej na temat Lean dowiesz się na szkoleniu Lean Software Development.