Sprint Planning w zarysie

Jeżeli chcemy coś dostarczyć na koniec Sprintu, to fajnie by było ustalić co to będzie. Dlatego Sprint zaczyna się od Planowania (Sprint Planning). Jego celem jest ustalenie zakresu Sprintu i na czym będziemy się skupiać (czyli Cel Sprintu). Nasz Zespół jest odpowiedzialny za realizację tego celu. To on najlepiej wie ile jest w stanie zrobić i jak to zrobić. Dlatego na Sprint Planning zaproś cały Zespół. Z drugiej strony, to Product Owner musi wiedzieć jakie są jego priorytety, więc on też musi się pojawić. Inaczej mówiąc PO ustali co jest najważniejsze, a Zespół ile elementów z Backlogu jest w stanie zrobić w ciągu najbliższego Sprintu.

W trakcie spotkania chcemy ustalić trzy rzeczy. Po pierwsze Dlaczego robimy ten Sprint, czyli co będzie jego Celem. Pozwala się on skupić członkom Zespołu i ułatwia podjęcie decyzji o tym, co jest najważniejsze. Jest to szczególnie istotne, gdy Zespół dopiero się uczy ze sobą pracować i gdy pojawią się opóźnienia i trzeba będzie zastanowić się nad zmianą zakresu Sprintu.

Druga część, to określenie Co jest do zrobienia, czyli jakie Elementy  Backlogu Produktu mają najwyższy priorytet. Tym samym Product Owner musi się pojawić na Planowaniu z uporządkowanym Backlogiem z jasno określonymi najważniejszymi rzeczami do zrobienia. Jeżeli tego nie ma, to znaczy, że nie przygotowaliście się w trakcie Porządkowania Rejestru (Backlog Refinement). Dobrze określony Cel Sprintu i odpowiednio przygotowany Backlog znacząco przyśpieszą tą część. Najczęściej jednak Zespół będzie miał pytania do PO, więc jego obecność w tym czasie jest obowiązkowa.

Ostatnia część to ustalenie Jak wykonać pracę. Tutaj najczęściej Zespół definiuje jakie zadania trzeba wykonać i w jakiej kolejności, jak są czasochłonne, gdzie są ryzyka i zależności. W tej części obecność PO jest opcjonalna ale ponieważ wciąż pojawiają się pytania to fajnie mieć dostęp do PO, nawet jeżeli jest tylko pod telefonem.

Zwykle oba tematy omawiane są na jednym spotkaniu. Niektóre Zespoły wolą jednak omówić pierwsze dwa tematy z PO, a następnie tworzą projekt (design) rozwiązania na osobnym spotkaniu, w trakcie którego PO siedzi gdzieś blisko, żeby móc odpowiedzieć na ewentualne pytania. W wyniku tego drugiego spotkania Zespół może również zasugerować zmianę zakresu i Celu Sprintu, jeżeli uzna, że pracy jest więcej lub mniej niż początkowo zakładano.

Jeżeli chcesz zobaczyć przykładowy Sprint Planning to przeczytaj jak może wyglądać Planowanie Sprintu. Efektem takiego spotkania będzie plan na najbliższy Sprint, czyli Backlog Sprintu zawierający Cel Sprintu.

Planowanie zajmuje zwykle 1-2 godziny na jeden tydzień Sprintu. Nie powinno przekraczać jednego dnia (8h) na miesiąc, bo to sugeruje, że albo próbujecie zrobić perfekcyjny plan (a to się nie uda), albo nie poświęciliście wystarczająco czasu, żeby przygotować Backlog Produktu w trakcie Porządkowania. Zbyt długie spotkania planujące nie są też efektywne z uwagi na zwyczajne zmęczenie.

Co na planowaniu robi Scrum Master? Przede wszystkim upewnia się, że spotkanie się odbyło i zakończyło się sukcesem. Jeżeli potrzeba to moderuje spotkanie, chociaż docelowo chciałbym, żeby to Zespół sam był w stanie je przeprowadzić, nawet gdy SM ma urlop.

Może się też okazać, że będą wam potrzebni różni eksperci biznesowi lub techniczni. Zaproście ich również na to spotkanie, żeby nie odkładać pytań na później, albo jeszcze gorzej, zgadywać odpowiedzi.

Teraz pora na przeprowadzenie Sprintu - dowiedz się, co Zespół robi w trakcie Sprintu.