Large-Scale Scrum (LeSS)

Dzisiejsze firmy zmagają się z dużą zmiennością i innowacyjnością cyfrowej gospodarki. Neoklasyczne podejście do zarządzania oparte na stabilności rynku i masowej produkcji już dawno przestało się sprawdzać. Szybka adaptacja organizacji stała się kluczową cechą konkurencyjności.

Od 2001 roku, rozwój podejścia Agile, a w szczególności Scrum, rewolucjonizuje tradycyjny model i przynosi dobre rezultaty w funkcjonowaniu pojedynczego zespołu na tak dynamicznym rynku.

Zapisz się do News-LeSS-tera

i odbierz darmowy Poradnik: Zdefiniuj Swój Produkt.

Zapisz się, by otrzymać materiały o LeSS i adaptacyjnym projektowaniu organizacji.

Naturalnie pojawia się pytanie:

Jak skalować podejście Scruma 
na całą organizację bez utraty jego zalet?

Czym jest LeSS?

LeSS to wielo-zespołowy Scrum. Framework, w którym wiele interdyscyplinarnych, samoorganizujących się zespołów pracuje w jednym rytmie dostarczając wspólnie jeden przygotowany do wdrożenia Przyrost Produktu - co najmniej raz na Sprint.

LeSS zachowuje wszystkie zasady Scruma i Agile:

 • Jeżeli jest jeden Produkt, to jest jeden Backlog Produktu
 • Jednym Backlogiem Produktu zarządza jeden Product Owner
 • Przynajmniej raz na Sprint mamy jeden Przygotowany do wdrożenia Przyrost Produktu (Potentially Shippable Product Increment)
 • Aby to osiągnąć istnieje jedna, wspólna dla wszystkich zespołów Definicja Ukończenia (The Definition of “Done”)
 • Oraz jeden wspólny Sprint
 • Elementy Backlogu Produktu są dostarczane przez wiele małych, interdyscyplinarnych i samoorganizujących się Zespołów
 • Zespoły same ustalają swoje reguły pracy, w tym sposoby koordynacji i komunikacji między zespołowej. Nie ma pośredników.
 • Decyzje dot. danego zespołu są podejmowane przez ten Zespół, a nie przez osoby z zewnątrz.

LeSS jest czymś więcej, niż tylko zbiorem zasad i eksperymentów. Dostarcza on również konkretne ramy działania z regułami określającymi czym jest LeSS (oraz czym nie jest) i jak go stosować. W obrębie ram LeSS, grupy produktowe mogą stosować eksperymenty i samodzielnie odkrywać, co w ich kontekście sprawdza się najlepiej.

W ten sposób LeSS jest prosty i pozostaje wierny naturze Scrum. LeSS, Podobnie jak Scrum, zapewnia wystarczającą liczbę konkretnych praktyk na start, wystarczającą elastyczność oraz możliwość skalowania, bez utraty kluczowych benefitów.

Szkolenia LeSS

Gdy w Twojej firmie wiele zespołów musi współpracować, aby wytworzyć jeden biznesowy produkt, warto abyś poznał, jak robić to efektywnie. Od 2017 roku prowadzimy szkolenia z Large-Scale Scrum, pokazujące jak efektywnie zbudować zwinną organizację. Jesteśmy jedyną LeSS Coaching Company w Europie Centralnej i Wschodniej, która jest akredytowana przez LeSS Company.

Certified LeSS Basic

Certified LeSS Basics to podstawowe szkolenie ukazujące kluczowe aspekty funkcjonowania Scrum w dużej skali, dające odpowiednią wiedzę do tego, aby móc rozpocząć swój pierwszy, wielozespołowy Sprint. Dowiedz się m.in.

 • Jak wiele zespołów może efektywnie współtworzyć produkt.
 • Jak uniknąć pułapek związanych ze skalowaniem Scruma.
 • Jakie są podstawowe reguły i zasady LeSS.
 • Jakie są rekomendowane praktyki i eksperymenty.
 • Jak przygotować się do pracy w wielo-zespołowym Scrumie

Sprawdź więcej

Certified LeSS Practitioner

Certified LeSS Practitioner to zaawansowane szkolenie pokazujące w jaki sposób dostosować strukturę organizacji do operowania na zmiennym rynku, gdy produkt wymaga współpracy więcej niż jednego zespołu. Dowiedz się m.in.

 • Jak międzynarodowe firmy wdrożyły LeSS.
 • Jak tworzyć Backlog Produktu oparty na wartości.
 • W jaki sposób ustalić cel optymalizacji dla Twojej organizacji.
 • Jak stosować modelowanie systemowe.
 • Jak zbudować framework dla własnej firmy.

Sprawdź więcej

Certified LeSS For Executives

Certified LeSS for Executives to kurs projektowania organizacji rozwijających produkty na dużą skalę dedykowany dla kadry zarządzającej, kierownikom i managerom produktów. Podczas inteaktywneko szkolenia:

 • odkryją jak projektować organizacji na dużą skalę,
 • zobaczą jak podejście LeSS umożliwia adaptacyjny rozwoju produktu,
 • poznają podejścia do wdrożenia LeSS w firmie,
 • zrozumieją rolę kierownictwa w transformacji.

Sprawdź więcej

Transformacja

Prawdziwie adaptacyjne tworzenie produktów wymaga głębokiej zmiany organizacyjnej. Dlatego też ani Scrum, ani LeSS nie powinny być traktowane jedynie jako zbiór praktyk. Tworzą one ramy projektowania organizacji.

LeSS jest często nazywany frameworkiem do de-skalowania, gdyż uprasza istniejące struktury i procesy organizacji. Prędkość i elastyczność bierze się usuwania i upraszczania, a nie dodawania i komplikowania. 

Elementy strukturalne, które prawdopodobnie ulegną przekształceniu i uproszczeniu to m.in.:

 • Uproszczenie struktury zespołów i charakterystyki ich funkcjonowania
 • Uproszczenie i skierowanie pro-kliencko procesów dostarczania i eksploracji wartości
 • Uproszczenie złożonych struktur koordynujących i decydujących
 • Uproszczenie sposobu budżetowania i skupienie się na maksymalizacji ROI
 • Zmiana kultury organizacyjnej - nastawienie na współpracę i usprawnianie

Ksiązki o LeSS

Craig Larman i Bas Vode, aby pomóc ludziom w nauce i na podstawie swoich doświadczeń z klientami, w 2008 i 2010 r. opublikowali trzy książki na temat skalowania zwinnego developmentu za pomocą LeSS:

Materiały o LeSS

Artykuły o LeSS

Prezentacje na temat LeSS

Gdy w twojej firmie wiele zespołów musi współpracować, aby wytworzyć jeden biznesowy produkt, warto abyś poznał jak robić to efektywnie. Od 2017 roku prowadzimy szkolenia z Large-Scale Scrum pokazujące jak efektywnie zbudować zwinną organizację.

Doradztwo LeSS

Macie wiele zespołów próbujących wytworzyć jeden produkt, lecz jesteście niezadowoleni z prędkości dostarczania wartości na rynek? A może macie Scrum w każdym zespole, pracujecie zgodnie z regułami, a mimo to biznesowe efekty są niezadowalające? A może pracujecie po godzinach, a mimo to wciąż nie dotrzymujecie deadline'ów i czujecie się już wypaleni? Jeśli tak, to LeSS jest właściwą odpowiedzią.

Pierwszymi krokami jest analiza stanu obecnego, praca z liderami i ich edukacja. Gdy liderzy uzgodnią między sobą cel optymalizacji firmy i będą mieli spójne rozumienie zmiany, następuje przygotowanie i wprowadzenie zmian w strukturze i procesie tworzenia Produktu. Uruchomiony zostaje pierwszy wielo-zespołowy Sprint na koniec którego tworzony jest gotowy do wdrożenia Przyrost Produktu. Ciągłe doskonalenie w kierunku perfekcji będzie zwiększało możliwości produkcyjne całej organizacji.

Osoba, która ma praktykę w pracy z takim systemem pracy pokaże Ci na co zwrócić uwagę i jak uprościć twoją organizację, aby stała się prawdziwie Zwinna - zgodnie z zasadą More with LeSS.

Zobacz na czym polega współpraca z doradcą albo napisz do nas.

Wdrożenie LeSS

Pierwsze wdrożenie LeSS miało miejsce około 2006 roku, a pierwszym opublikowanym opisem LeSS była książka Scaling Lean and Agile Development w 2008 r. Od tego czasu LeSS znalazł zastosowanie w wielu produktach i branżach. Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami implementacji podejścia w konkretnej organizacji, możesz o nich przeczytać w ponad trzydziestu opisanych studiów przypadku z całego świata.

Pamiętaj, że podobnie jak w Scrum, wdrożenie LeSS wymaga czasu, determinacji i działania. Wprowadzając jedynie powierzchowne zmiany, niewiele zmienisz. Oczekiwane efekty nie pojawią się znikąd. Na szczęście wdrożenie LeSS nie jest trudne, gdy naprawdę się tego chce.

Pierwsze kroki

Adopcję LeSS opisują 3 zasady i konkretny proces zwiększający prawdopodobieństwo twojego sukcesu, który obejmuje:

 • Edukację w obszarach organizacyjnym, zespołowym, technicznym i produktowym
 • Określenie definicji "Produktu"
 • Określenie definicji "Ukończenia" dla całej grupy produktowej
 • Zorganizowanie zespołów zgodnie z zasadami Feature Teams
 • Powołanie Product Ownera i zapewnienie, że tylko on dostarcza pracę zespołom
 • Uruchomienie pierwszej iteracji i procesu ciągłego doskonalenia

Z przyjemnością będziemy partnerami w Twojej drodze do organizacyjnej Zwinności.
Zobacz na czym polega współpraca z doradcą albo napisz do nas.

Bogdan Brześciński

Wsparcie klienta

Skontaktuj się ze mną

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.