Co to jest Agile?

 

Agile to model pracy wywodzący się z produkcji oprogramowania, który jest odpowiedzią na szybko zmieniające się oczekiwanie rynku. Nazywany jest podejściem zwinnym.

Jego podstawowym założeniem jest maksymalne skrócenie czasu niezbędnego do uzyskania informacji zwrotnej od użytkownika i adekwatne reagowanie na zebrane informacje. W praktyce jest to osiągane poprzez dostarczanie produktu często, w krótkich cyklach.

Firmy, które są określane jako firmy zwinne (agile) najczęściej stosują podejście Scrum. Scrum jest to zbiór zasad, które tworzą ramy procesowe ułatwiające iteracyjne wytwarzanie produktu.

Zasady Agile i Scrum są uniwersalne i coraz więcej
firm zaczyna je stosować również z myślą
o dostarczaniu produktów fizycznych i usług.

Dlaczego potrzebne jest nowe podejście do produkcji sprzętu?

 

Postęp w świecie cyfrowym znajduje swoje odbicie również w produkcji sprzętu i powoduje, że systemy oparte o modele masowej produkcji oraz podejście Lean nie gwarantują przewagi rynkowej. Wiąże się to ze zmianą nacisku z kosztów produkcji na szybkość wdrażania innowacji na rynek. Coraz częściej wygrywa produkt bardziej nowatorski a nie tańszy.

Tworzenie nowych produktów jest długotrwały a zmiany wprowadzone w późnych fazach oznaczają ogromne koszty i opóźnienia. A klienci przyzwyczajeni przez galopujący rozwój technologii cyfrowych oczekują szybkich zmian. Ciągle! Bo przecież produkt, który został opracowany 2 lata temu jest zdaniem użytkowników już przestarzały.

Jakie są wyzwania w produkcji sprzętu?

 1. Dynamika rynku zwłaszcza nakręcana przez IoT - konieczność dotrzymania kroku produkcji oprogramowania
   
 2. Zmiany technologii zarówno w obszarze produktów jak i procesów ich wytwarzania - nowe materiały i procesy obróbki. 
   
 3. Globalizacja rynku powodująca hiperkonkurencję.

Jak odnieść sukces?

 

Firmy, które szybko opracowują i wdrażają nowe produkty, niezależnie od wielkości, mają możliwość wyróżnienia się na tle konkurencji wolniej się dostosowującej. Dziś to nie wielkość firmy decyduje o jej sukcesie.

Przewaga konkurencyjna zależy od zdolności do szybkiego, zdecydowanego i skutecznego działania w zakresie odkrywania, reagowania i wykorzystywania zmian w środowisku biznesowym.

Potrzebna jest sprawność organizacyjna, którą zapewnia podejście zwinne - Agile. 

Jak zastosować Agile i Scrum w produkcji?

 

Przejście na zwinne metody pracy wiąże się ze zmianami w kilku obszarach:

 • produktu - Agile promuje konstrukcje modularne, adaptowalne narzędzia i automatyzację powtarzalnych procesów zwłaszcza w obszarze zapewniania jakości.
   
 • procesów - Agile to ciągle i szybkie dostosowywanie procesów bazując na informacji zwrotnej. Zmienia on model pracy z faz projektowych na podejście iteracyjne oparte o funkcjonalne prototypy. Optymalizując procesy pod kątem szybkości należy patrzeć całościowo uwzględnić takie obszary jak łańcuchy dostaw, procesy narzędziowe i certyfikacyjne ale również procesy wewnętrzne
   
 • organizacji - Scrum opiera się na koncepcji interdyscyplinarnych zespołów, które mają inny model komunikacji niż klasyczne organizacje oparte o silosy kompetencyjne lub obszarowe. 
Procognita Agile for Hardware