Twórz i dostarczaj produkty wyprzedzające konkurencję

Kolejna rewolucja technologiczna w przemyśle już się rozpoczęła i nie będzie czekać, aż będziemy na nią gotowi.

Agile for Hardware

Jakie są wyzwania w produkcji sprzętu

Cyfryzacja produktów fizycznych

Współistnienie sprzętu i oprogramowania powoduje konieczność skrócenia cyklu wprowadzania i walidacji zmian konstrukcyjnych w produktach.

Dynamika rynku i zmienność oczekiwań klientów

Zmieniające się nawyki użytkowników i globalizacja rynków dają przewagę firmom, które potrafią efektywnie zbierać dane i wykorzystać je do planowania prac rozwojowych.

Rozwój technologiczny

Tempo rozwoju narzędzi, rozwiązań i technologii konstrukcyjnych i produkcyjnych pozwala odnieść sukces tym, którzy potrafią szybko zmieniać  proces i wykorzystywać nowe możliwości.

Pomożemy w obszarach

Szkolenia i warsztaty

Przeszkolimy Twoich pracowników z zakresu nowoczesnych technik prowadzenia projektów, rozwijania produktów, zarządzania ryzykiem i wymaganiami.

Transformacja Cyfrowa

Pomożemy Ci zaplanować i przeprowadzić zmianę modelu pracy i dostosować do funkcjonowania na dynamicznie rozwijającym się rynku.

Usprawnianie procesu

Pokażemy Ci jak wykorzystać potencjał pracowników, usprawniać proces i usuwać straty, dostosować produkt do oczekiwań użytkownika.

Sukces naszego Klienta

Jak szybko zweryfikować założenia

Firma z branży elektroinstalacyjnej skróciła czas opracowywania prototypów i zbierania informacji zwrotnej do 2 tygodni

Transformacja organizacji

Analiza potrzeb
  • Spotkanie z interesariuszami i zdefiniowanie potrzeb, ograniczeń, celu transformacji z kryteriami sukcesu i zakresu współpracy.
  • Obserwacja i analiza aktualnego procesu pracy oraz interakcji wewnątrz organizacji.
  • Przygotowanie pierwszych propozycji zmian.
Przygotowanie do zmiany
  • Wybór obszaru  (produktu, zespołu).
  • Szkolenia uzupełniające wiedzę i kompetencje.
  • Praca z zespołami nad przygotowaniem planu zmian.
Wsparcie transformacji
  • Obserwacja, feedback na temat technik współpracy wewnątrz zespołu i w organizacji oraz przepływu zadań i ewaluacji rezultatów prac.
  • Mentoring  i rozwój kompetencji kluczowych pracowników.
  • Współpraca z managementem i działami wsparcia.
Rozszerzenie współpracy

wybór następnych obszarów i powtórzenie kroków 2-3

Nasze doświadczenie dla Twojej firmy

Joe Justice

Joe wprowadził Agile do branży motoryzacyjnej zakładając WIKISPEED Team, pierwszego producenta samochodów wyścigowych oraz dopuszczonych do ruchu drogowego konstruowanych iteracyjnie. Joe usprawniał procesy w Tesla prowadząc program Agile@Tesla. Ma również doświadczenie w budowie małych domów i robotów.

Justyna Wykowska

Justyna jest specjalistą od usprawnień procesowych i transformacji cyfrowych, a jej unikalną domeną jest stosowanie podejścia Agile poza IT szczególnie w obszarze produkcji sprzętu (hardware) i usług. Przez ponad dekadę była inżynierem, managerem i właścicielem produktu w Motorola Solutions. Współpracowała z takimi firmami jak inPost, BSH, Kontakt Simon i Somfy.

Poznaj bliżej prace zwinną

Agile
Scrum
Praca zespołowa
Iteracyjność
Prototypowanie
Ciągła poprawa
Agile

Agile to model pracy wywodzący się z produkcji oprogramowania, który jest odpowiedzią na szybko zmieniające się oczekiwanie rynku. Nazywany jest podejściem zwinnym.
Jego podstawowym założeniem jest maksymalne skrócenie czasu niezbędnego do uzyskania informacji zwrotnej od użytkownika i adekwatne reagowanie na zebrane informacje. W praktyce jest to osiągane poprzez dostarczanie produktu cyklicznie, w krótkich iteracjach.
Najpopularniejszym frameworkiem pracy wykorzystywanym przez firmy działające w podejściu Agile jest Scrum.

 

Scrum

Scrum jest to zbiór zasad bazujących na cyklu PDCA, które ułatwiają iteracyjne wytwarzanie produktu. Podstawą funkcjonowania jest stały cykl, w ramach którego zespół pracujący nad produktem planuje swoją pracę, realizuje plan, a następnie na dokonuje inspekcji efektów swojej pracy i planuje poprawę procesu. 

Więcej informacji na https://procognita.pl/scrum

 

Praca zespołowa

Podstawą wszystkich nowoczesnych metod pracy jest praca zespołowa. W Agile kluczowa jest interdyscyplinarność zespołu. Umożliwienie ciągłej codziennej współpracy specjalistom z różnych dziedzin pozwala na szybkie wprowadzanie i weryfikowanie złożonych zmian w produkcie, poprawia jakość oraz redukuje straty związane z przekazywaniem wiedzy pomiędzy działami. Jednocześnie zespół musi być odpowiednio mały, aby utrzymać efektywną komunikację.

https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game 

Pracując w modelu Scrum w zespole wyróżnia się dodatkowo dwie role: Product Ownera, który odpowiada za wartość biznesową produktu i priorytetyzację prac oraz Scrum Mastera, którego zadaniem jest wspieranie zespołu w usprawnianiu procesu.

 

Iteracyjność

Iteracja (zwane też Sprintem lub cyklem) to ograniczony czasowo okres pracy w ramach, którego produkt jest wytwarzany. Każda iteracja zaczyna się od zaplanowania prac, a kończy ich ewaluacją. Informacja zwrotna uzyskana podczas ewaluacji produktu i postępu prac na koniec iteracji jest używana podczas następnego planowania i umożliwia poprawę zarówno procesu jak i dopasowanie właściwego zakresu prac zapewniając organizacji cykl ciągłego uczenia się.
Podejście iteracyjne oznacza stopniowe udoskonalanie, zmienianie oraz przerabianie najistotniejszych elementów lub funkcjonalności produktu zgodnie z aktualnymi priorytetami.

 

Prototypowanie

Efektem prac w ramach iteracji jest prototyp. Prototyp to fizyczny produkt, rodzaj modelu, który umożliwia weryfikację założeń przyjętych na podczas planowania iteracji. Prototyp zwłaszcza w pierwszych etapach prac posiada bardzo ograniczony zestaw funkcjonalności, który się rozszerza wraz z postępem prac. Modularne konstrukcje ze stabilnymi interfejsami ułatwiają modyfikacje prototypów. Aby na koniec każdej iteracji móc zaprezentować funkcjonalny prototyp organizacja musi kłaść nacisk na czas prototypowania. Może się to wiązać z używaniem specyficznych narzędzi, zmianą modelu współpracy z dostawcami oraz dostosowaniem procesów wewnętrznych.

 

Ciągła poprawa

Doskonale znane z podejścia LEAN ciągłe doskonalenie jest filarem podejścia Agile
Usprawnienia operują wokół: 

produktu - ciągłe dostosowywanie do zmieniających się potrzeb użytkownika i zmian wynikających z dynamiki rynku, rozwoju technologii oraz zdobywanych informacji, a także ewolucji konstrukcji, aby wspierała częste modyfikacje

procesów - ciągle i szybkie dostosowywanie procesów bazując na informacji zwrotnej, transformacji modelu pracy z faz projektowych na podejście cykliczne oparte o funkcjonalne prototypy, optymalizując procesów pod kątem szybkości wliczając łańcuchy dostaw, procesy narzędziowe i certyfikacyjne, oraz automatyzację powtarzalnych procesów zwłaszcza w obszarze zapewniania jakości.

organizacji - Agile opiera się na koncepcji interdyscyplinarnych zespołów, które mają inny model komunikacji niż klasyczne organizacje oparte o silosy kompetencyjne lub obszarowe, usprawnienia obejmują takie obszary jak alokację pracowników, budżetowanie, ewaluację pracy czy systemy rozwoju kompetencji.

 

Bogdan Brześciński

Wsparcie klienta

Skontaktuj się ze mną

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.