Agile Developer Skills

Agile Developer Skills

 • Miasto:
  Warszawa
 • Data:
  10.06 - 12.06.2019
 • Godziny:
  09:00 - 17:00
 • Cena:
  4800 PLN
 • Język
  EN

Jeff Sutherland, współtwórca Scrum, powiedział, że wszystkie supersproduktywne zespoły, które widział, stosują praktyki techniczne w stylu Extreme Programming (XP). Nie jest to niespodzianką: praktyki te są niezbędne do pracy iteracyjnej.

3-dniowy kurs Agile Developer Skills zapewnia pełne doświadczenie zwinnego dostarczania produktu, w tym planowanie,  rozwój i testowanie produktu. Przy minimalnej ilości wykładów prowadzi zespoły programistów poprzez kilka pełnych iteracji tworzenia rzeczywistego produktu. Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi praktykami technicznymi niezbędnymi do utrzymania Projektu Scrum.

 • Collaborative Software Development
 • Test-Driven Development (TDD)
 • Acceptance Testing (AT)
 • Simple Design
 • Refactoring
 • Continuous Integration (CI)
 • Coding Standards/ Java Implementation Patterns

Korzystając z Java/Eclipse lub C#/VisualStudio, starannie przygotowanych symulacji, wykładów i dyskusji, zbudujemy silną podstawę techniczną, niezbędną do pełnienia roli członka zespołu Scrum.

Kurs jest dedykowany dla indywidualnych inżynierów jak i  całych zespołów deweloperskich, którzy chcą po raz pierwszy doświadczyć pracy w modelu Agile lub doskonalić swoje umiejętności.

 

Dzień 1

 • Poznanie narzędzi;
 • Pair Programming;
 • Test-Driven Development;
 • Implementacja pierwszych funkcjonalności - pierwsza iteracja;
 • Refactoring.

Dzień 2

 • Wprowadzenie do Agile Software Development i Extreme Programming
 • Planowanie i estymowania;
 • Dwie iteracje;
 • Implementacja rzeczywistych historii użytkownika (User Stories).

Dzień 3

 • Planowanie wydania (Release Plan)
 • Dwie iteacje;
 • Customer Acceptance Tests;
 • Monitorowanie postępu;
 • Burndown Charts;
 • Retrospektywa.

Scrum nie może istnieć w oderwaniu od praktyk inżynieryjnych zwłaszcza w obszarze tworzenia oprogramowania. Na zespole spoczywa trudne zadanie poszukiwania, rozwoju i wdrażanie solidnych podstaw technicznych. Z myślą o członkach zespołów Scrum Alliance stworzył ścieżkę techniczną Certified Scrum Developer. Kurs prowadzony przez Cheta Hendricksona jest pierwszym akredytowanym przez Scrum Alliance kursem umożliwiającym zdobycie certyfikatu CSD.

Trener

Chet Hendrickson

Chet Hendrickson

Cena:

4800 PLN lub 1125 EUR + VAT
do 10.04.2019

5200 PLN lub 1250 EUR + VAT
od 11.04.2019

5600 PLN lub 1350 EUR + VAT
od 11.05.2019

* O cenie decyduje data zapisu na szkolenie

* Jeżeli pokrywasz koszt udziału w tym kursie z własnych środków, napisz do nas i sprawdź czy możesz uzyskać rabat.