LeSS Talks #6 | Jak zdefiniować Produkt

Określenie definicji Produktu to kluczowy krok w Produkt Developmencie, mający olbrzymi wpływ na funkcjonowanie organizacji. Umożliwia zespołom pracę zgodnie z jednolitym zrozumieniem tego, co mają stworzyć i wprowadzić na rynek. Nieprawidłowe zdefiniowanie Produktu może prowadzić do problemów organizacyjnych, toksycznych zachowań, wzrostu kosztów i niemożności kreowania wartości oraz generowania zysku. W tym odcinku przyjrzymy się zagadnieniu określania definicji Produktu dla organizacji Produktowych i jej wpływu na prowadzenie biznesu.