Certified Agile Leadership

Szkolenie Certified Agile Leadership - online

Warsztat jest pierwszym etapem programu Agile Leadership JourneyTM i skupia się na dwóch ważnych aspektach:

 • Rozwijaniu świadomości organizacyjnej w celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób struktury organizacyjne, zasady i mierniki wpływają na kulturę organizacji w skali makro. Definiuje rolę liderów w dostosowywaniu, współtworzeniu i kształtowaniu kultury w kierunku bardziej efektywnych zwinnych sposobów pracy w celu poprawy wyników biznesowych.


 • Rozwijaniu świadomości lidera, jego umiejętności i zdolności do kształtowania kultury zespołowej (skala mikro) wspierającej zwinne sposoby pracy, nowym formy myślenia i zachowania. Zapewnia liderom kluczowe informacje i narzędzia, aby ulepszać siebie i swoje organizacje.

Szybkie zmiany wymagają sposobu myślenia i narzędzi wykraczających poza tradycyjne sposoby zarządzania, które opierają się na specjalistycznej wiedzy merytorycznej. Naszym celem nie jest tworzenie perfekcyjnych organizacji Agile. Naszym celem jest poprawa efektywności organizacji poprzez nastawienie na adaptacyjność.

 • ALJ Introduction
 • The Agile Manager Three Steps of Growth
 • How Competing Values Framework works for Agile Organizations

Czego się dowiesz na szkoleniu:

 • Organizacja

  • Jak naprawdę zmienić organizację, a nie tylko używać nowych słów, ról i etykiet?
  • Jak wspierać i kierować zmianami - od ustalania procesu, zasad i mierników po wspieranie i przeprowadzenie innych przez zmiany?
  • Jaka jest kultura Twojej firmy i czy musi się zmienić?
  • Jakie są cele Twojej firmy i jak pracujemy zespołowo, aby je osiągnąć?
 • Lider

  • Jaki rodzaj przywództwa jest potrzebny do nowych zwinnych sposobów pracy? Jaka jest rola i obowiązki lidera?
  • Jak pracujemy z zespołami zwinnymi?
  • Jak rozwijać swój zespół: dawać i otrzymywać feedback, motywować innych, zachęcać ich do rozmów na spotkaniach i usprawniać współpracę?
  • Jakie są granice „samoorganizacji”?
  • W jaki sposób możemy uzyskać wsparcie przywództwa i kierownictwa, aby zmieniać model pracy, a mimo to dotrzymać terminów?

Szkolenie szczególnie polecane dla:

Szkolenie dla liderów

Kierownictwa wyższego szczebla

wiceprezesów i dyrektorów, od start-upów po dojrzałe organizacje, którzy uważają, że ich organizacje potrzebują elastyczności, aby osiągnąć swoje cele biznesowe i którym zależy na pomyślnej transformacji modelu pracy

Szkolenie dla Scrum Mastera

Liderów zmian

kierownictwa średniego szczebla i innych liderów mających wpływ na organizację, którzy potrzebują umiejętności i narzędzi, aby wspierać ich organizacje w zmianie podejścia.

Nie jesteś pewien czy to
szkolenie jest dla ciebie?
Chętnie pomogę
zapytaj mnie

Zakres szkolenia

 • Moduły: Agile leadership

  • Efektywność biznesowa - dlaczego potrzebujemy nowych sposobów zmniejszania ryzyka, zarządzania budżetem, prowadzenia projektów i angażowania interesariuszy
  • Wprowadzenie do zwinnego przywództwa - jak wykorzystać różne modele przywództwa
  • Przywództwo uaktywniające (Catalyst Leadership)
  • Prowadzenie uaktywniające rozmów (Catalyst Conversations)
  • Uaktywniająca informacja zwrotnej (Catalyst feedback)
  • Uaktywniające nawyki (Catalyst habits)
 • Moduły: Zwinna organizacja

  • Kultura organizacji - jak wartości wpływają na zwinny sposób pracy
  • Zwinne organizacje - podejście do adaptacji z zewnątrz i od wewnątrz bazujące na studium przypadków
  • Kształtowanie kultury za pomocą struktur, zasad i metryk
  • Inicjowanie i współtworzenie zmian w organizacji
  • Wprowadzanie zmian w zwinny sposób - jak tworzyć zdrowe środowisko do zmiany modelu pracy
  • Zamknięcie warsztatu i kontynuacja

Dowiedz się jak stworzyć zwinną organizację!

Informacje dodatkowe, warunki uczestnictwa

Akredytacje i Certyfikat:

Kurs jest akredytowany przez Scrum Alliance i prowadzony przez Certyfikowanego Trenera Scrum (Certified Scrum Trainer, CST)

Rozmiar grupy:

5 do 12 osób.

Ważne:

Rejestrując się na szkolenie akceptujesz warunki uczestnictwa.

Na szkolenie można wykupić Voucher ważny przez 12 miesięcy.

Masz dodatkowe pytania?
Interesuje Cię szkolenie dla firmy?

Bogdan Brześciński

Wsparcie klienta

Skontaktuj się ze mną

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.